Program Ustvarjalna Evropa 2021–2027: po mnenju EESO si zasluži večji proračun in posebni poudarek v programu Obzorje 2020

Ustvarjalni sektor v Evropi ima velik potencial, vendar ga je treba bolj podpreti, da bi se povsem razvil in postal resnično konkurenčen na svetovnem trgu. Od prodornega kulturnega in ustvarjalnega sektorja bi imele koristi tudi druge panoge, med drugim turizem, tekstilna, avtomobilska in gradbena industrija ter zdravstvo.

„Glede na pomembnost sektorja za ohranjanje naše kulturne dediščine, uveljavljanje naših vrednot, oživitev krajev, inovacije, razvedrilo ter trajnostna delovna mesta in rast je predlagani proračun v višini 1,85 milijarde EUR veliko prenizek,“ trdi Emmanuelle Butaud-Stubbs, poročevalka za mnenje EESO o predlogu Komisije za program Ustvarjalna Evropa 2021–2027.

„Digitalna revolucija prinaša nove možnosti, če se posvetimo izobraževanju ter programski in strojni opremi,“ dodaja soporočevalec Zbigniew Kotowski. EESO poziva, naj se v okviru programa Obzorje 2020 nameni poseben proračun za izkoriščanje ogromnega inovacijskega potenciala različnih panog ustvarjalnega sektorja.

EESO predlaga še:

  • jasno strategijo EU za ustvarjalni in kulturni sektor, ki naj se izvaja na enotnem trgu in v zunanji politiki, da bi povečali njegovo konkurenčnost;
  • neodvisno kvantitativno in kvalitativno študijo o učinkih velikih združitev v avdiovizualnem sektorju v ZDA na evropskem trgu;    
  • povečanje proračuna za medsektorski sklop za 80 milijonov EUR, da bi pomagali centrom programa Ustvarjalna Evropa pri promociji programa v njihovi državi ter spodbujanju svobodnega, raznolikega in pluralističnega medijskega okolja, kakovostnega novinarstva in medijske pismenosti. (sma)