Udeleženci posvetovanja EESO pozvali h globalni rešitvi za obdavčevanje v digitaliziranem gospodarstvu

Mednarodni davčni strokovnjaki in predstavniki civilne družbe so na posvetovanju, ki ga je EESO organiziral 29. januarja, pozvali k učinkoviti globalni rešitvi za obdavčevanje podjetij v digitaliziranem gospodarstvu, s katero bi preprečili nadaljnje enostranske ukrepe in zagotovili trajnostno rast, naložbe ter varnost in pravičnost na davčnem področju.

Govorniki na visoki ravni so se strinjali, da je lahko z vidika ureditve in upravljanja učinkovita samo rešitev na svetovni ravni, in pozdravili sedanje razprave, ki potekajo na podlagi vključujočega okvira OECD za preprečevanje erozije davčne osnove in preusmerjanja dobička (BEPS).

Razpravljali so o možnih pristopih k obdavčevanju podjetij v digitaliziranem gospodarstvu, o katerih trenutno teče beseda v omenjenem okviru OECD in med katere sodijo novi sistemi za porazdelitev pravic do obdavčitve na mednarodni ravni (kot so udeležba uporabnikov, trženje neopredmetenih sredstev in pomembna gospodarska prisotnost) ter zmožnost držav članic, da v primerih erozije davčne osnove in preusmerjanja dobička uresničujejo svoje pravice do obdavčitve.

Udeleženci so predlagali, naj se temeljito preuči, ali je mogoče vprašanje obdavčitve obravnavati v okviru sistema davka na dodano vrednost. Po njihovem mnenju je nujna skupna opredelitev koncepta ustvarjanja vrednosti. Poleg tega so se strinjali, da je treba dodatno preučiti, ali je obdavčitev dohodkov, ki je usmerjena v porazdelitev davka na te dohodke, boljša rešitev od davka na potrošnjo.

Govorniki so pozvali, naj se pri oblikovanju novih pravil upoštevajo nekatera temeljna načela, kot so izogibanje dvojnemu obdavčevanju, enostavnost, pravna varnost in enakost. Za različne vpletene strani bo odločilna poenostavljena metodologija. Poleg tega je treba razviti in izvajati pravične in učinkovite mehanizme reševanja sporov. Priporočili so dodatno ekonomsko analizo učinkov projekta BEPS in morebitnih učinkov vseh prihodnjih ukrepov, ki se bodo izvajali.

Ugotovitve s posvetovanja bodo upoštevane v mnenju na lastno pobudo, ki ga pripravlja poročevalec Krister Andersson in bo predvidoma sprejeto na julijskem plenarnem zasedanju. (jk)