Skupina delojemalcev v EESO pozdravlja dogovor o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja

Pripravila skupina delojemalcev v EESO

Evropski parlament, Evropska komisija in države članice so 24. januarja dosegli dogovor o direktivi o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. „Ta dogovor je konkreten korak k olajšanju življenja evropskih zaposlenih staršev in oskrbovalcev,“ je dejala Gaby Bischoff, predsednica skupine delojemalcev v EESO.

Skupina delojemalcev je na podlagi svojega mnenja o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev vodila razpravo v EESO o krepitvi pravic zaposlenih z obveznostmi oskrbe. Sindikati se zavzemajo, da bi ta zakonodajna pobuda postala sestavni del evropskega socialnega stebra in tako evropskim državljanom prinesla socialni napredek.

„Pozdravljamo dogovor, ki bo prinesel napredek z uvedbo desetdnevnega očetovskega dopusta ob rojstvu otroka. Ta bo za očete ali enakovredne druge partnerje plačan v višini nadomestila za čas bolezni, s čimer se bo povečala njihova udeleženost pri starševskih obveznostih, kar je cilj predloga. Matere in očetje bodo upravičeni do enako plačanega starševskega dopusta, za kar so se sindikati še posebej zavzemali, da bi staršem pomagali doseči boljše ravnovesje med zasebnim in poklicnim življenjem. Poleg tega bodo lahko osebe, ki skrbijo za bolne svojce, vzele pet dni oskrbovalskega dopusta,“ je dejala Gaby Bischoff.

„Politike za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja bodo ženskam in moškim omogočile, da bodo lahko enakovredno sprejemali odločitve,“ je dejala poročevalka za to mnenje Erika Koller. „Ta dogovor ni čudežna rešitev za vse, zagotovo pa je korak v pravo smer.“ (ppr)