Družba zunaj velemest: vloga organizacij civilne družbe pri soočanju s populizmom

Pripravila skupina Raznolikost Evrope v EESO

Populizem v EU je trenutno na najvišji ravni od tridesetih let prejšnjega stoletja. Skupina Raznolikost Evrope v EESO je naročila študijo o tej temi, in sicer o vlogi organizacij civilne družbe pri soočanju s populizmom (Societies Outside Metropolises: the Role of Civil Society Organisations in Facing Populism). Študija je zdaj na voljo na spletu.

Študija opredeljuje dejavnike, ki vplivajo na to, da se državljani obrnejo k populizmu, in vlogo, ki jo imajo organizacije civilne družbe pri odvračanju od njega. Študija obravnava osem območij zunaj velemest v štirih različnih državah, za katere je značilen visok delež glasov, ki jih volivci namenjajo populističnim strankam. V vsaki državi je bilo izbrano eno območje nad povprečjem in eno pod povprečjem EU:

  • Celovec - Beljak in južna Spodnja Avstrija (Avstrija),
  • Drôme in Aisne (Francija),
  • Videm in dežela Kalabrija (Italija),
  • Plocko in Novosončevsko okrožje (Poljska).

Nazadovanje gospodarstva, socialna nestabilnost in nizka dosežena stopnja izobrazbe so se izkazali za pomembne dejavnike, ki vplivajo na večjo podporo populističnim strankam po vsej EU. Obstajajo pa še drugi pomembni in medsebojno odvisni dejavniki. Tako se na primer bojazni, ki so dejansko upravičene ali temeljijo le na domnevah, vsakodnevno napajajo iz dezinformacij, številni mladi volivci pa verjamejo, da lahko populistične stranke prinesejo pozitivne spremembe v zastalem in neustreznem političnem sistemu.

Skupina Raznolikost Evrope je trdno prepričana, da imajo člani EESO dvojno odgovornost: tako na nacionalni na evropski ravni morajo odločneje ukrepati, da bi okrepili mreže, bolje pojasnili Evropo in jo približali državljanom. Nenazadnje sta zaščita in ohranitev liberalne demokracije v interesu nas vseh! (cl)