Kljub velikemu potencialu uspeh predlagane reforme DDV ni samoumeven

VAT tax reform

Novi sistem DDV za obdavčevanje trgovine med državami članicami mora razviti ves svoj potencial in omejiti vse morebitne negativne učinke na enotni trg, je zapisal EESO v mnenju o predlogu Komisije. Za uspešno izvajanje predloga bosta odločilna tesnejše sodelovanje med organi in izčrpna komunikacija.

Po mnenju EESO je predlagana reforma bistveni korak za dokončanje prehoda na dokončni sistem DDV za obdavčevanje trgovine z blagom med podjetji po načelu obdavčitve v namembnem kraju. Prepričan je, da lahko novi okvir podjetjem prinese otipljive koristi.

„Reforma lahko pozitivno vpliva na podjetja in njihovo rast, toda njenega uspeha ne smemo imeti za samoumevnega,“ pravi poročevalec Krister Andersson. „Pravila je treba pravilno izvajati in davčni organi držav morajo okrepiti vsakodnevno sodelovanje, hkrati pa se vključiti v kampanjo komuniciranja,“ še pojasnjuje.

Reforma bo spremenila obdavčevanje čezmejne trgovine z blagom med podjetji, storitve pa se bodo še naprej obdavčevale po drugačnih pravilih. Ker bo to verjetno povzročalo težave, EESO poziva, da se preuči, kako se lahko čim prej uvede sistem, ki bi pokrival obe področji.

„Enoten način obdavčevanja blaga in storitev bi bil boljši za rast in učinkovitejši pri preprečevanju goljufij,“ pravi soporočevalec Giuseppe Guerini.

EESO je v mnenje vključil praktična priporočila o tem, kako izvajati reformo, in Komisijo poziva, naj pojasni predlagane določbe o točki „vse na enem mestu“. Poleg tega izraža pomisleke, da bodo za MSP in zagonska podjetja ustvarjene nove ovire. Na koncu priporoča ustrezne naložbe v strojno in programsko informacijsko opremo, da se lahko primerno razvije robusten in zanesljiv sistem točk „vse na enem mestu“. (jk)