Krepitev odpornosti mora biti glavna prednostna naloga euroobmočja v letu 2019

Javier Doz Orrit

EESO glede priporočil Komisije o ekonomski politiki euroobmočja za leto 2019 EESO ugotavlja, da bo za gospodarstva euroobmočja zelo pomembno, da ob upoštevanju trenutnih gospodarskih obetov izboljšajo ekonomsko odpornost in odpornost trga dela.

Krepitev odpornosti je potrebna, da bodo lahko države članice ob spopadanju s prihodnjimi pretresi omejile ekonomske in socialne stroške. Zato je treba EMU poglobiti z dokončno vzpostavitvijo bančne unije, povečanjem lastnih sredstev EU in vzpostavitvijo funkcije za makroekonomsko stabilizacijo euroobmočja ter doslednim izvajanjem socialnega stebra.

EESO v svojem mnenju zahteva tudi učinkovite ukrepe za zmanjšanje čezmernih presežkov ter znatno povečanje javnih naložb in plač v državah s presežkom. Srednjeročno mora biti rast realnih plač usklajena z realno rastjo produktivnosti in inflacije.

Pozivanje držav članic z visokim javnim dolgom in negativnimi ali ničelnimi proizvodnimi vrzelmi, naj vzpostavljajo fiskalne blažilnike z restriktivno fiskalno naravnanostjo, ne bi bilo zaželeno. S tem bi najbrž prispevali k nadaljnji nizki rasti v teh državah in jim ne bi pomagali znižati javnega dolga v deležu BDP.

EESO opozarja tudi, da so za spodbujanje javnih in lajšanje zasebnih naložb nujno potrebne smernice in ukrepi. Pri uporabi fiskalnih pravil EU je treba upoštevati t. i. zlato pravilo.

Spremembe politik ne smejo potekati na račun prihodkov za financiranje socialnih naložb in sistemov socialne zaščite ali ob tveganju, da se zmanjšajo socialne in delavske pravice. Vzporedno mora potekati konvergenca ekonomskih in socialnih standardov navzgor.

EESO poziva države članice, naj izkažejo zavezanost, ki je potrebna za hitro odpravo preostalih nesoglasij glede teh vprašanj. (jk)