Kognitivne manjšine bi lahko pomagale odpraviti neskladje v znanjih in spretnostih na trgu dela v prihodnosti

Na januarski seji strokovne skupine EESO za promet, energijo, infrastrukturo in informacijsko družbo (TEN) je potekala predstavitev na temo Kako izkoristiti potencial t. i. kognitivnih manjšin – oseb z visokofunkcionalnim avtizmom, hiperaktivnostjo, disleksijo in dispraksijo –, da bi zadostili povpraševanju po nekaterih tehničnih znanjih in spretnostih, ki jih primanjkuje, hkrati pa bi tem osebam pomagali pri vključevanju v družbo.

Hugo Horiot, avtor knjige Autisme, j'accuse! in sam avtist, je poudaril, da je veliko specifičnih področij, za katera so potrebna visoka tehnična znanja in spretnosti, a jih je zelo težko najti, saj sistem zavrača kognitivno skupino, ki ta znanja in spretnosti ima. Poudaril je še, da moramo spodbujati podjetja in ustanove, da bodo namesto standardnih vzorcev zaposlovanja in ocenjevanja, ki temeljijo na socialnih veščinah, sprejeli drugačne metode.

Po številnih ocenah bo približno 65 % današnjih učencev moralo opravljati delo, ki še ne obstaja, podjetja pa bodo vedno težje našla ljudi s potrebnimi znanji in spretnostmi. Izkoriščanje potenciala kognitivnih manjšin bi ne le bistveno prispevalo k naši družbi, temveč bi omogočilo tudi socialno vključevanje ljudi z drugačno vrsto inteligence. Po besedah Huga Horiota bi skupina v družbi, ki je prikrajšana za kakršne koli možnosti, dobila priložnost, da prispeva k družbi na inovativne načine.

Spoznati moramo, da se vsi ljudje dopolnjujemo in lahko različno prispevamo k družbi. „Vsi smo med seboj drugačni,“ je dejal predsednik strokovne skupine TEN Pierre Jean Coulon, „nekatere razlike štejemo za sprejemljive, ker nikogar ne motijo ali ne ovirajo, nekaterih pa ne sprejemamo, med drugim nevroraznolikosti.“ (mp)