EESO se zavzema za pravno priznanje človekoljubnih dejavnosti v EU

Prispevki v človekoljubne namene v Evropi znašajo skoraj 90 milijard EUR letno, toda v nasprotju z gospodarskimi družbami človekoljubne organizacije ali zasebni darovalci ne morejo izkoriščati prednosti evropskega enotnega trga, zaradi česar svoje dobrodelne dejavnosti težko širijo čez meje.

Vendar človekoljubne dejavnosti v Evropi postajajo vse pomembnejše in z njimi bi lahko dopolnili financiranje na mnogih področjih, na katerih primanjkuje javnih sredstev. To stališče je bilo izraženo na posvetovanju na temo Evropsko človekoljubje: neizkoriščen potencial, ki je v EESO potekalo 16. januarja.

Posvetovanja se je udeležilo več človekoljubnih organizacij in posameznikov. Njihova stališča bodo dragocen prispevek k mnenju na to temo, ki ga EESO pripravlja na zaprosilo romunskega predsedstva Sveta EU.

„Pozvali bomo k pravnemu okviru, ki bo urejal razvoj človekoljubnih dejavnosti in človekoljubnim organizacijam zagotavljal enak status, kot ga imajo gospodarske družbe,“ je povedal Petru Dandea, poročevalec za mnenje.

V Evropi je skoraj 150 000 javnih nepridobitnih fundacij, njihov finančni prispevek pa znaša 87 milijard EUR, kar je več, kot znašajo proračunski prihodki v kar 15 državah članicah.

EESO se bo zavzemal tudi za pregledno in jasno opredelitev človekoljubnih dejavnosti, ki pa po njegovem mnenju nikakor ne smejo nadomestiti javnih sistemov socialnega varstva ali spodbujati davčnih utaj. (ll)