Civilna družba želi pozorneje spremljati prostotrgovinske sporazume EU

EESO je na januarskem plenarnem zasedanju sprejel mnenje o krepitvi vloge notranjih svetovalnih skupin pri spremljanju izvajanja prostotrgovinskih sporazumov, ki jih sklene Evropska unija. Te skupine so že pristojne za nadzorovanje izvajanja prostotrgovinskih sporazumov na področju trajnostnega razvoja in standardov dela, EESO pa si prizadeva za razširitev spremljanja na vse vidike sporazumov, vključno z osrednjimi določbami o trgovini.

EESO je prepričan, da je sodelovanje civilne družbe v sporazumih vseh vrst bistveno, ne samo zaradi njihovega spremljanja, ampak tudi zaradi doseganja njihovih strateških ciljev. To je treba doseči z enotnim organom za sodelovanje civilne družbe, ki bo vključeval obe strani sporazuma. Alberto Mazzola, poročevalec za mnenje, je poudaril: „EU se danes sooča z vse večjimi zahtevami po konstruktivnem dialogu s civilno družbo na področju trgovine, kot smo doživeli pri sporazumih CETA in TTIP, in notranje svetovalne skupine so odličen način, da državljani sodelujejo pri obravnavi trgovinskih vprašanj.“

Večjo vlogo notranjih svetovalnih skupin bi morale podkrepiti tudi določbe o delovanju sedanjih in prihodnjih notranjih svetovalnih skupin. Njihova sestava bi morala zajamčiti uravnoteženo zastopanost različnih interesov civilne družbe, vključeni – tudi s svetovanjem – pa bi morali biti tudi zunanji deležniki.

Trenutno deluje osem notranjih svetovalnih skupin, v katerih je 27 članov EESO. Do leta 2021 naj bi jih vzpostavili še pet in morda pozneje še nekaj. EESO pričakuje, da se bodo stroški sodelovanja v notranjih svetovalnih skupinah v naslednjih treh letih podvojili, stroški pokrivanja prostotrgovinskih sporazumov, o katerih potekajo pogajanja, pa potrojili. (dgf)