EESO poziva k reformi STO v skladu z vrednotami EU

Evropski ekonomsko-socialni odbor je na plenarnem zasedanju 24. januarja sprejel mnenje, v katerem se je zavzel za velikopotezno reformo Svetovne trgovinske organizacije, s katero bi premagali sedanjo krizo ter poudarili vrednote EU in njeno vodilno vlogo na področju trajnosti.

Svetovna trgovinska organizacija (STO) je globalna organizacija, ki določa pravila za trgovanje med državami, njeno delo pa so otežili nedavni dogodki, povezani z mednarodno trgovino. Poročevalka za omenjeno mnenje EESO Emmanuelle Butaud-Stubbs je opozorila, da morajo biti predlagane reforme „v skladu z vrednotami EU in njeno potencialno vlogo v svetovni trgovini. Hkrati je treba naložbe povezati z razvojem“.

Mnenje vključuje predloge za ohranitev delovanja Pritožbenega organa v okviru Organa za reševanje sporov STO, in sicer s podaljšanjem mandata sedanjih sodnikov, kar bi bila začasna rešitev za sedanje stanje, s povečanjem števila sodnikov s sedem na devet in sprejetjem določb za imenovanje neodvisnih sodnikov za polni delovni čas.

Na razpravi v okviru plenarnega zasedanja EESO je sodeloval namestnik generalnega direktorja STO Karl Brauner, ki je potrdil, kako pomembno je ohraniti delovanje Pritožbenega organa: „Če se njegovo delo ustavi, pravil mednarodne trgovine ne bo več mogoče izvrševati. Namesto načel pravne države se bodo uporabljale ,ponudbe dneva’ in moč bo prevladala nad zakonitostjo.“

EESO predlaga tudi dodatne ukrepe na področju varstva podatkov, standardov varnosti hrane in dobrobiti živali ter okoljskih standardov pri kmetijski proizvodnji. V mnenju se poleg tega zavzema za večje vključevanje civilne družbe v delo STO, npr. prek javnega foruma STO v obliki uravnotežene in predstavniške skupščine socialnih in gospodarskih akterjev iz vseh sektorjev in različnih interesov.(dgf)