Razpoložljivi jeziki:

Uvodnik

Z boljšim ravnovesjem bo boljša tudi EU

Drage bralke in bralci,

številne evropske države so v zadnjih letih (ali pa bodo v kratkem) praznovale stoletnico volilne pravice za ženske. Za to so se borile generacije naših predhodnic, ki so zmago dosegle po dolgih, trdih in včasih krvavih bitkah. Kako bi lahko bolje proslavili ta izjemni trenutek v zgodovini naših družb, kot tako, da to pravico izkoristimo skupaj?

Koledar dogodkov

Na kratko

Civilna družba za rEUnesanso: Kakšno Evropo si želimo po volitvah v EP?

Na pobudo Luca Jahierja, predsednika EESO, bo 21. februarja potekal dogodek z naslovom Civilna družba za rEUnesanso. Na razpravah bo mogoče slišati mnenje organizirane civilne družbe, institucije EU pa bodo lahko izrazile svoja pričakovanja in želje ter posredovale svojo vizijo Evrope v obdobju, ki bo sledilo evropskim volitvam.

Člani EESO v gosteh pri dijakih po vsej Evropi: priprave na dogodek Vaša Evropa, vaš glas

Evropske volitve 2019

Člani Evropskega ekonomsko-socialnega odbora bodo v februarju obiskali triintrideset šol, da bi dijake pripravili na dogodek Vaša Evropa, vaš glas, skupščino mladih, ki bo letos organizirana že desetič. Potekala bo v Bruslju pod geslom Desetletnica YEYS: glasujte za prihodnost! (#YEYSturns10: Vote for the future!)

Novice EESO

Michel Barnier v EESO: "Molk je za Evropo najhujši"

Glavni pogajalec EU za brexit Michel Barnier se je udeležil 540. plenarnega zasedanja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora, da bi predstavil stališča EU glede dogovora o brexitu in možnih prihodnjih scenarijih.

Izstop Združenega kraljestva iz EU brez dogovora ogroža sposobnost preživetja aeronavtične in kemične industrije tako v Združenem kraljestvu kot v EU

Na razpravi na visoki ravni o posledicah brexita za aeronavtično in kemično industrijo, ki jo je organizirala posvetovalna komisija za spremembe v industriji (CCMI) v EESO, so se govorniki strinjali, da mora britanska zakonodaja ostati usklajena z zakonodajo EU in da je za kemikalije ključna uredba REACH. Kar zadeva aeronavtično industrijo, bi bilo treba skleniti sporazume o vzajemnosti na najpomembnejših področjih, načrtovano prehodno obdobje pa podaljšati na najmanj pet let.

EESO se zavzema za pravno priznanje človekoljubnih dejavnosti v EU

Prispevki v človekoljubne namene v Evropi znašajo skoraj 90 milijard EUR letno, toda v nasprotju z gospodarskimi družbami človekoljubne organizacije ali zasebni darovalci ne morejo izkoriščati prednosti evropskega enotnega trga, zaradi česar svoje dobrodelne dejavnosti težko širijo čez meje.

EESO poziva k reformi STO v skladu z vrednotami EU

Evropski ekonomsko-socialni odbor je na plenarnem zasedanju 24. januarja sprejel mnenje, v katerem se je zavzel za velikopotezno reformo Svetovne trgovinske organizacije, s katero bi premagali sedanjo krizo ter poudarili vrednote EU in njeno vodilno vlogo na področju trajnosti.

Civilna družba želi pozorneje spremljati prostotrgovinske sporazume EU

EESO je na januarskem plenarnem zasedanju sprejel mnenje o krepitvi vloge notranjih svetovalnih skupin pri spremljanju izvajanja prostotrgovinskih sporazumov, ki jih sklene Evropska unija. Te skupine so že pristojne za nadzorovanje izvajanja prostotrgovinskih sporazumov na področju trajnostnega razvoja in standardov dela, EESO pa si prizadeva za razširitev spremljanja na vse vidike sporazumov, vključno z osrednjimi določbami o trgovini.

Razprava v EESO z romunskim predsedstvom: čas je, da državljane ponovno povežemo z Evropo

Na januarskem plenarnem zasedanju EESO je potekala razprava s predsednico romunske vlade Vasilico Viorico Dăncilă o prednostnih nalogah romunskega predsedstva EU v prvi polovici leta 2019. Predsednik EESO Luca Jahier je poudaril, kako pomembno je, da pred bližnjimi evropskimi volitvami povrnemo zaupanje evropskih državljanov v politiko.

Kognitivne manjšine bi lahko pomagale odpraviti neskladje v znanjih in spretnostih na trgu dela v prihodnosti

Na januarski seji strokovne skupine EESO za promet, energijo, infrastrukturo in informacijsko družbo (TEN) je potekala predstavitev na temo Kako izkoristiti potencial t. i. kognitivnih manjšin – oseb z visokofunkcionalnim avtizmom, hiperaktivnostjo, disleksijo in dispraksijo –, da bi zadostili povpraševanju po nekaterih tehničnih znanjih in spretnostih, ki jih primanjkuje, hkrati pa bi tem osebam pomagali pri vključevanju v družbo.

EESO podpira ustanovitev evropskega centra za kibernetsko varnost

EESO podpira pobudo Komisije za vzpostavitev evropskega industrijskega, tehnološkega in raziskovalnega strokovnega centra za kibernetsko varnost in mreže nacionalnih koordinacijskih centrov. Omogočila bo razvoj tehnoloških in industrijskih zmogljivosti Unije na področju kibernetske varnosti ter povečala konkurenčnost panoge kibernetske varnosti v Uniji.

Krepitev odpornosti mora biti glavna prednostna naloga euroobmočja v letu 2019

Javier Doz Orrit

EESO glede priporočil Komisije o ekonomski politiki euroobmočja za leto 2019 ugotavlja, da bo za gospodarstva euroobmočja zelo pomembno, da ob upoštevanju trenutnih gospodarskih obetov izboljšajo ekonomsko odpornost in odpornost trga dela.

Kljub velikemu potencialu uspeh predlagane reforme DDV ni samoumeven

VAT tax reform

Novi sistem DDV za obdavčevanje trgovine med državami članicami mora razviti ves svoj potencial in omejiti vse morebitne negativne učinke na enotni trg, je zapisal EESO v mnenju o predlogu Komisije. Za uspešno izvajanje predloga bosta odločilna tesnejše sodelovanje med organi in izčrpna komunikacija.

 

Udeleženci posvetovanja EESO pozvali h globalni rešitvi za obdavčevanje v digitaliziranem gospodarstvu

Mednarodni davčni strokovnjaki in predstavniki civilne družbe so na posvetovanju, ki ga je EESO organiziral 29. januarja, pozvali k učinkoviti globalni rešitvi za obdavčevanje podjetij v digitaliziranem gospodarstvu, s katero bi preprečili nadaljnje enostranske ukrepe in zagotovili trajnostno rast, naložbe ter varnost in pravičnost na davčnem področju.

Program Ustvarjalna Evropa 2021–2027: po mnenju EESO si zasluži večji proračun in posebni poudarek v programu Obzorje 2020

Ustvarjalni sektor v Evropi ima velik potencial, vendar ga je treba bolj podpreti, da bi se povsem razvil in postal resnično konkurenčen na svetovnem trgu. Od prodornega kulturnega in ustvarjalnega sektorja bi imele koristi tudi druge panoge, med drugim turizem, tekstilna, avtomobilska in gradbena industrija ter zdravstvo.

Mednarodni dan spomina na holokavst: čas je, da prekinemo tišino žalovanja

Luca Jahier

Ko se pripravljamo na obeležitev mednarodnega dneva spomina na holokavst, se kljub žalovanju težko zadržujemo. Najgloblje žalovanje je samotno, vendar se nam zdi, da je treba kričati, ne pa biti v tišini.

Novice skupin

Projekti delodajalcev med romunskim predsedovanjem

Skupina delodajalcev v EESO

Kohezija, skupna evropska vrednota – to je slogan romunskega predsedovanja Svetu Evropske unije v prvi polovici leta 2019. Skupina delodajalcev ugotavlja, da med njenimi političnimi cilji in prioritetami romunskega predsedstva obstaja več sinergij. Zato med predsedovanjem načrtuje dogodek o podjetništvu.

Skupina delojemalcev v EESO pozdravlja dogovor o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja

Evropski parlament, Evropska komisija in države članice so 24. januarja dosegli dogovor o direktivi o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. „Ta dogovor je konkreten korak k olajšanju življenja evropskih zaposlenih staršev in oskrbovalcev,“ je dejala Gaby Bischoff, predsednica skupine delojemalcev v EESO.

Družba zunaj velemest: vloga organizacij civilne družbe pri soočanju s populizmom

Pripravila skupina Raznolikost Evrope v EESO

Populizem v EU je trenutno na najvišji ravni od tridesetih let prejšnjega stoletja. Skupina Raznolikost Evrope v EESO je naročila študijo o tej temi, in sicer o vlogi organizacij civilne družbe pri soočanju s populizmom (Societies Outside Metropolises: the Role of Civil Society Organisations in Facing Populism). Študija je zdaj na voljo na spletu.

Kmalu v EESO/kulturne prireditve

Program kulturnih dogodkov v EESO

EESO organizira kulturne dogodke, da v razprave, ki so v središču njegovega dela, pritegne večje občinstvo, poudari evropsko razsežnost umetnikovega dela ali predstavi manj znane evropske umetnike, ki jih je vredno uveljaviti tudi izven nacionalnih meja. V programu za leto 2019 je nekaj za vsakogar.