Razpoložljivi jeziki:

Uvodnik

Prihodnost demokracije v Evropi

Drage bralke in bralci,

evropsko ozemlje so dolga leta pustošile vojne. V vsakem evropskem mestu je mogoče najti krvave sledi zgodovine, ki pričajo o konfliktih ali državljanskih nemirih. Živimo v doslej najdaljšem obdobju brez vojn na ozemlju Evropske unije. V krajih, ki so bili nekoč opustošeni, zdaj delujejo medregionalni in regionalni organi, ki se trudijo, da bi struktura, ki jo imenujemo EU, delovala nemoteno. To ima seveda velik simbolični pomen, vendar simboli niso dovolj.

Koledar dogodkov

20/02/2018 - 21/02/2018 Bruselj
Izvajanje akcijskega načrta za krožno gospodarstvo – kaj sledi? – konferenca deležnikov krožnega gospodarstva
01/03/2018 - 02/03/2018 Atene
konferenca EESO Prihodnost demokracije v Evropi
06/03/2018 - 07/03/2018 Bruselj
4. forum o migracijah
14/03/2018 - 15/03/2018 Bruselj
plenarno zasedanje EESO
15/03/2018 - 16/03/2018 Bruselj
Vaša Evropa, vaš glas!

Na kratko

Kje je mesto kulture v prihodnosti Evrope? Evropski najstniki se pripravljajo, da o tem spregovorijo v Bruslju

Člani Evropskega ekonomsko-socialnega odbora bodo pet tednov obiskovali izbrane šole v svojih državah, da bi dijake pripravili na dogodek Vaša Evropa, vaš glas, skupščino mladih, ki bo 15. in 16. marca 2018 organizirana v Bruslju.

Srečanje predsednika Evropskega ekonomsko-socialnega sveta (EESO) Georgesa Dassisa s predsednikom francoskega Ekonomskega, socialnega in okoljskega sveta Patrickom Bernasconijem

Predsednik Evropskega ekonomsko-socialnega sveta (EESO) Georges Dassis in predsednik francoskega Ekonomskega, socialnega in okoljskega sveta Patrick Bernasconi sta se 17. januarja srečala v Bruslju, kjer sta predstavila prvo oceno okrepljenega sodelovanja med institucijama, ki ju vodita, ter preučila možnosti za nadaljnje skupne dejavnosti.

Predsednik Dassis na podelitvi srebrnih vrtnic v Evropskem parlamentu

Predsednik Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO) Georges Dassis se je 23. januarja udeležil že 15. podelitve srebrnih vrtnic, ki jo je v Evropskem parlamentu pripravil SOLIDAR v sodelovanju s skupino socialistov in demokratov v EP in Stranko evropskih socialistov. 

Organizacije civilne družbe na področju človekovih pravic v EU poročajo o naraščajočih težavah pri svojem delu

EESO je v sodelovanju s svojo povezovalno skupino v petek, 19. januarja, organiziral predstavitev poročila, ki ga je pripravila Agencija Evropske unije za temeljne pravice. Ta opozarja, da ima civilna družba vse manj možnosti delovanja v boju za spoštovanje človekovih pravic v EU.

Novice EESO

Posvetovanje EESO s civilno družbo o kibernetski varnosti

EESO poziva EU in njene države članice, naj sprejmejo evropski model kibernetske varnosti, okrepijo mandat agencije EU za kibernetsko varnost ter vzpostavijo učinkovit evropski sistem certificiranja za spletne storitve in proizvode.

EESO poziva Komisijo, naj natančneje opredeli predlagana merila za poročanje o čezmejnih davčnih aranžmajih

Tax justice

Komisija mora natančneje opredeliti prepoznavne značilnosti za predlagane obveznosti glede poročanja o čezmejnih davčnih aranžmajih in transakcijah, če hoče preprečiti, da bi si jih davkoplačevalci in davčni organi razlagali po svoje, kar bi lahko pripeljalo do pretiranega poročanja in upravnega bremena, poziva EESO v svojem mnenju o odvračanju od izogibanja davkom in davčnih utaj.

EESO gostil dogodek ob predstavitvi nabora orodij Komisije za svetovanje državam članicam v zvezi s sredstvi EU za vključevanje migrantov

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je januarja skupaj z Evropsko komisijo organiziral predstavitev novega nabora orodij Komisije, katerega namen je državam članicam pomagati, da z bolj učinkovito in usklajeno uporabo razpoložljivih instrumentov EU za financiranje izboljšajo vključevanje ljudi s priseljenskim poreklom.

Države Zahodnega Balkana potrebujejo jasen načrt za pristop k EU

To je bilo glavno sporočilo z javnega posvetovanja o ekonomski in socialni koheziji na Zahodnem Balkanu ter o njegovem pridruževanju EU, ki ga je v Bruslju organiziral Evropski ekonomsko-socialni odbor.

„Zelo smo zadovoljni, da je bolgarsko predsedstvo Sveta EU Zahodni Balkan uvrstilo med svoje prednostne naloge in je EESO zaprosilo za pripravo mnenja o tej temi,“ je dejal Ionut Sibian, predsednik študijske skupine EESO za ekonomsko in socialno kohezijo ter vključevanje Zahodnega Balkana v EU. Andrej Zorko, poročevalec za mnenje EESO o tej temi, je poudaril, da je Zahodni Balkan izredno kompleksno območje in da sta nujna večje regionalno sodelovanje ter doslednejše vključevanje civilne družbe v proces evropskega povezovanja. 

Proizvodi, narejeni v Evropi, morajo biti na evropskem trgu v enakopravnem konkurenčnem položaju

Evropa si ne more privoščiti protekcionizma, prav tako pa EU ne more dopustiti, da njen notranji trg preplavijo proizvodi, ki se požvižgajo na njene socialne in gospodarske standarde in ogrožajo njeno industrijo, svari Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) v poročilu o celoviti obravnavi industrijske politike v EU, sprejetem na januarskem plenarnem zasedanju.

EESO poziva k hitremu sprejetju predloga Komisije o varstvu konkurence v zračnem prevozu

EESO podpira predlog Evropske komisije o dolgo pričakovani reviziji uredbe o varstvu konkurence v zračnem prevozu. V mnenju, sprejetem na januarskem plenarnem zasedanju, Evropski parlament in Svet poziva, naj nemudoma odobrita revidirano uredbo, da bi se učinkovito odzvali na izkrivljanje mednarodne konkurence.

EESO odločno podpira prednostne naloge prvega bolgarskega predsedstva Sveta EU

Predsednik EESO Georges Dassis je na januarskem plenarnem zasedanju EESO v svojem pozdravnem nagovoru namestnici bolgarskega ministra za delo in socialne zadeve Zornitsi Roussinovi dejal: „Uspeh predsedovanja ni odvisen od velikosti države, temveč temelji na politični pripravljenosti za izvajanje politik, ki so bistvenega pomena za prihodnost Evrope.“

EESO poziva k finančnemu zavarovanju za žrtve računalniških goljufij

EESO je v nedavnem mnenju, v katerem je preučil predlog direktive Komisije o boju proti goljufijam in ponarejanju v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi, zapisal, da je izboljšanje pravnega sodelovanja med državami članicami v boju proti računalniškim goljufijam korak v pravo smer. Vendar pa poziva k sprejetju več ukrepov za zaščito uporabnikov digitalnih plačilnih sredstev in obveznih preventivnih ukrepov, da bi uporabnike opozorili na načine delovanja kibernetskih kriminalcev.

Fiskalna politika ključna za nadaljnjo oživitev gospodarstva v euroobmočju

Image
Doz Orrit, ECO 444

EESO se ne strinja s predlogom Evropske komisije, da si je treba prizadevati za pretežno nevtralno fiskalno naravnanost. Namesto tega predlaga zmerno pozitivno fiskalno naravnanost v višini okoli 0,5 % BDP. Kot navaja v mnenju o ekonomski politiki euroobmočja 2018, bi si morale predvsem države s presežki na tekočem računu in fiskalnim manevrskim prostorom prizadevati za proračunske izboljšave.

Čas vožnje in čas počitka, delovni čas in napotitev delavcev

EESO je na 531. plenarnem zasedanju 18. januarja 2018 s 173 glasovi za, 89 glasovi proti in 17 vzdržanimi glasovi sprejel mnenje o času vožnje in času počitka, delovnem času ter napotitvi delavcev. Poročevalka je bila Tanja Buzek, članica strokovne skupine za promet, energijo, infrastrukturo in informacijsko družbo (TEN). (mp)

Novice skupin

Socialne pravice in varnost v cestnem prometu

Pripravila skupina delojemalcev

EESO je na januarskem plenarnem zasedanju sprejel mnenje o pomenu prometa kot enega od ključnih sektorjev gospodarstva EU. V njem obravnava temeljna vprašanja, kot sta čas počitka in napotitev delavcev. Odbor poudarja, da zakonodajne spremembe, ki se predlagajo v okviru svežnja o mobilnosti, z več vidikov niso ustrezne za učinkovito odpravo ugotovljenih težav. Po mnenju skupine delojemalcev ne zagotavljajo uspeha v boju proti socialnemu dampingu v cestnem prometu. Za boljši nadzor čezmejnega spoštovanja pravil EESO poleg tega poziva k ustanovitvi evropske agencije za cestni promet.

Deljena mnenja glede napotitve delavcev v cestnem prometu. Skupina delodajalcev proti mnenju EESO

Pripravila skupina delodajalcev v EESO

Skupina delodajalcev ni podprla mnenja EESO o času vožnje in času počitka, delovnem času in napotitvi delavcev. Po njenem prepričanju mnenje ni dovolj upoštevalo različnih pogledov znotraj EESO v zvezi s predlogom Komisije o napotitvi delavcev.

Civilna družba v EU: prihodnji scenariji za leto 2030 – izredna seja skupine raznih dejavnosti

Pripravila skupina raznih dejavnosti v EESO

III. skupina bo na sedežu EESO po drugem dnevu februarskega plenarnega zasedanja organizirala izredno sejo na temo Civilna družba v EU: prihodnji scenariji za leto 2030 (sejna soba JDE 62).