Drage bralke in bralci,

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) kot glas evropske civilne družbe podpira in priznava dragoceno delo, ki ga opravljajo različne organizacije civilne družbe, sindikati in organizacije delodajalcev EU, ki si vsak dan in vsak na svoj način prizadevajo, da bi Evropska unija postala boljši kraj.

EESO vsako leto podeli posebno nagrado kot priznanje za posebne dosežke civilne družbe Evrope na posameznih področjih. Pred tem skrbno izbere temo, ki sodi na eno od pomembnih področij njegovega dela. Nagrado za civilno družbo smo letos podelili že enajstič in zelo sem vesel ter ponosen, da smo se odločili z njo odlikovati delo, namenjeno krepitvi vloge žensk in spodbujanju enakosti med spoloma.

Čas mineva, ženske in moški pa še vedno nimajo enakih možnosti. V današnjem času je nesprejemljivo, da se ženske, ki predstavljajo več kot polovico prebivalstva EU, še vedno soočajo z diskriminacijo.

Nesprejemljivo je, da se na začetku novega desetletja njihove pravice po vsej Evropi zmanjšujejo. Ravno tako je nesprejemljivo, da ženske v povprečju še vedno zaslužijo 16 % manj ali da so veliko bolj izpostavljene revščini v starosti kot moški.

Naša nagrada je dokaz, da je civilna družba Evrope goreč zagovornik enakosti med spoloma. Tema nagrade EESO za civilno družbo za leto 2019 je bila Krepitev vloge žensk v družbi in gospodarstvu Evrope. Zanjo se je potegovalo 177 kandidatov, kar je drugo najvišje število prijav v zgodovini nagrade, takoj za temo migracij leta 2016.

Kot boste lahko prebrali v tej posebni izdaji našega biltena, prijavljeni projekti podpirajo aktivne in zavzete ženske ter krepijo vlogo tistih, ki so v ranljivem ali težkem položaju. Opozarjajo na njihovo inovativno delo in vloge v družbi ter kritično izpostavljajo vsepovsod prisotne stereotipe in diskriminacijo.

Vsi projekti, zlasti pa pet zmagovalnih, kažejo, da smo mnogi pripravljeni ukrepati in poskrbeti za to, da bo naša družba ženskam in moškim resnično ponujala enake možnosti.

Prejemnik naše prve nagrade je italijansko društvo Toponomastica Femminile, ki zagovarja stališče, da je toponomija, torej veda o pomenu imen, dober pokazatelj tega, kako družba ceni svoje člane. Društvo si prizadeva, da bi bilo več mestnih delov poimenovanih po znamenitih ženskah, in tako krepi ozaveščenost o prispevku žensk k družbi in zgodovini ter jim daje javno priznanje, ki so si ga že davno zaslužile.

Največje žensko gibanje na Poljskem Strajk kobiet (Stavka žensk) s protesti in demonstracijami poziva k več pravicam za ženske. Od stavke na črni ponedeljek leta 2016, ki so se je udeležile ženske v 150 poljskih mestih, je organiziralo več kot 1500 protestov, v katerih poziva k spoštovanju pravic žensk in pravičnejši družbi. Zdaj si prizadeva za še močnejšo mrežo, tako da ponuja podporo ženskam iz majhnih ter srednje velikih poljskih mest, saj so te po mnenju organizacije glavna sila socialnih sprememb.

Stereotipi o vlogi spolov se deklicam in fantom vcepljajo že v zgodnji starosti, kar ustvarja plodna tla za neenakosti v odrasli dobi. Bolgarsko združenje NAIA v okviru projekta Pravljice otroke uči, kako preseči tradicionalne vloge spolov in iskati nove priložnosti, ki jih ima vsak – tako deklice kot fantje.

Finski projekt #mimmitkoodaa ali Ženske kodirajo je namenjen boju proti predsodku, da bi morali programsko opremo razvijati samo moški. Z mrežnim povezovanjem in delavnicami podpira ženske, ki iščejo priložnost v industriji programske opreme, in jim pomaga najti zanimivejšo poklicno pot ter bolje plačano zaposlitev.

Projekt Brussels Binder pa je namenjen temu, da bi se povečalo število žensk na okroglih mizah in v medijih v Bruslju. Cilj projekta je pokazati, da so ženske aktivne in uspešne na vseh poslovnih področjih ter da imajo pravico do sodelovanja in besede v razpravah in odločanju o evropskih politikah.

Isabel CAÑO AGUILAR

podpredsednica, pristojna za komuniciranje