Osnovno poslanstvo finskega združenja za programsko opremo in e-poslovanje (Ohjelmisto- ja e-business ry), dobitnika četrte nagrade, je doseči, da bi več žensk pridobilo znanje o programski opremi. Ženskam brez predhodnih izkušenj v kodiranju ponuja praktično usposabljanje in brezplačne delavnice, da bi bile uspešne v sektorju informacijske tehnologije. Rasmus Roiha in Milja Köpsi sta nam predstavila filozofijo programa #mimmitkoodaa in kako njuna organizacija namerava uporabiti denar od nagrade.

EESO info: Kaj vam in vaši organizaciji pomeni ta nagrada?

Rasmus Roiha in Milja Köpsi: „Zelo smo hvaležni in počaščeni ter bomo še z večjo zavzetostjo nadaljevali delo v okviru programa #mimmitkoodaa.„ “Naš program bo s povečevanjem števila udeležencev in večjim obsegom delovanja postal še bolj prodoren.„ “Vanj je trenutno vključenih več kot 5000 žensk in številna podjetja.„ “Naš cilj je v prihodnjih dveh letih vanj vključiti deset tisoč žensk in sto podjetij.„ “Z nagrado EESO je program postal medijsko prepoznaven in pritegnil še več sodelujočih partnerjev.“

Kaj bi svetovali drugim organizacijam, da bi s tovrstnimi dejavnostmi in programi dosegle kar največ? 

Naj bodo konkretne in ponudijo nekaj, kar je oprijemljivo, ne zgolj seminarjev ali povečanega pretoka informacij. Večinoma je lahko pridobiti udeležence za različne programe, zlasti če nekaj ponujate brezplačno. V našem primeru je bil dejavnik uspeha pridobiti prva podjetja, saj ta nosijo največji del bremena: plačujejo pristojbine za pripravo dogodkov (gradnja skupnosti) IN skrbijo za organizacijo delavnic za začetnike (konkretno, praktično delo). Prvih osem podjetij, ki smo jih povabili, smo skrbno izbrali. Tako smo dobili najboljša podjetja, ki sodelujejo v programu. Od tu naprej je bilo lažje napredovati. Začeti z nečim praktičnim je res odličen način, kako pokazati vrednost programa ali zagonskih idej nasploh. 

Kako boste sredstva, ki ste jih prejeli za nagrado, uporabili za dodatno pomoč skupnosti?

V letu 2020 bomo program #mimmitkoodaa razširili po vsej Finski. Organizirali bomo dogodke, ki bi bili lahko vir navdiha. Na njih bomo predstavili različne poklicne zgodbe in nasvete za učenje, prikazali, kakšne so zaposlitvene in poslovne možnosti v sektorju informacijske tehnologije ter kako lahko ženske svoje osebne življenjske in delovne izkušnje uporabijo na področju tehnologije.

Pripravili bomo še več zelo priljubljenih praktičnih delavnic, na katerih bodo ženske lahko preizkusile različne vrste sistemov za upravljanje vsebin, programske jezike, testiranje umetne inteligence, etično hekanje itd.

Finsko združenje za programsko opremo in e-poslovanje objavlja vzpodbudne poklicne zgodbe žensk, ki so lahko drugim ženskam v navdih in podporo ter jih lahko spodbudijo, da si svoj poklic izberejo na področju informacijske in komunikacijske tehnologije. V kolikšni meri to po vašem mnenju pomaga ženskam, da najdejo svoje mesto v sektorju programske opreme? 

Primeri in vzori so v naši mreži neprecenljivega pomena. Ko predstavljamo različne ljudi z različnimi poklicnimi zgodbami, lahko vsakdo najde zglede in spodbudo za lastno pot. Na ta način lahko zmanjšujemo in odpravljamo (zavestne ali nezavestne) predsodke, ki so še vedno prisotni med ljudmi v sektorju programske opreme.

Poleg tega ustvarjamo mrežo za ženske, ki že delajo v tem sektorju ali se zanimajo za poklicno pot v njem. Priča smo bili že več kot zadovoljivemu sodelovanju v razpravi z vprašanji in odgovori, ki je potekala v živo na Instagramu. Tega v našem sektorju doslej ni poskusil še nihče.

Ali načrtujete, da bo vaša mreža pomagala tudi dijakinjam in študentkam, da bodo v šoli izbrale predmete s področja naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike, ali vam je to že uspelo s sedanjim projektom?

Ciljna skupina programa #mimmitkoodaa so odrasle ženske, vendar že lahko opazimo, da so prav one učinkovit zgled za mlajše ženske in dekleta. Odrasle ženske z vsaj osnovnim razumevanjem razvoja programske opreme in možnosti, ki jih ta ponuja, med drugim prek digitalizacije, imajo več priložnosti na svoji poklicni poti, poleg tega pa bo to vplivalo na njihovo mrežo, družino in prijatelje.