Italijanska organizacijaToponomastica femminile, ki je prejela prvo nagrado, se proti razlikam med spoloma bojuje s poimenovanji krajev, zlasti mestnih ulic, trgov in parkov, po uglednih ženskah. Maria Pia Ercolini ugotavlja, da to simbolično priznanje njihovega prispevka k skupnosti precej pripomore k zagotavljanju pravega mesta žensk v družbi.

EESO info: Kaj vam in vaši organizaciji pomeni ta nagrada?

Maria Pia Ercolini: Priznanje, ki si smo ga prejeli od EU za naše delo, daje naši organizaciji ugled, ki ji omogoča oblikovanje mednarodnih mrež in širjenje dobre prakse.

Kaj bi svetovali drugim organizacijam, da bi s tovrstnimi dejavnostmi in programi dosegle kar največ?

Priporočila bi sodelovanje v raznovrstnih lokalnih, državnih in mednarodnih skupinah in projektih, pri katerih bi vedno poudarjali delo žensk. S tem bi povečali prepoznavnost in učinkovitost obstoječih organizacij, hkrati pa razvijali državljanski čut in vse ljudi spodbujali, da se še bolj trudijo za izgradnjo družbe in oblikovanje mrež.

Kako boste sredstva, ki ste jih prejeli za nagrado, uporabili za dodatno pomoč skupnosti?

Vzpostaviti nameravamo vsem dostopno podatkovno zbirko, ki bo omogočala preglednost in prepoznavnost politik na področju regionalne toponomije, naša dejavnost bo postala mednarodna, saj bomo uvedli večjezično spletno mesto z zemljevidi in geolokacijami cest, poimenovanih po ženskah, objavili bomo ženske poti po vsej EU ter nudili svetovanje in sodelovanje zainteresiranim upravam in združenjem.

Kako se po vašem mnenju najbolje borimo proti spolnim stereotipom in zmanjšujemo predsodke? Zakaj menite, da boj proti stereotipom na bolj simbolični ali podzavestni ravni lahko pomaga spremeniti napačne predstave in predsodke o vlogi žensk v družbi?

Proti stereotipom in predsodkom se moramo boriti na različnih ravneh, vključevati vse starostne in družbene skupine ter poklicne kategorije, ne glede na spol, in se izogibati izključevanju ljudi, ki so morebiti zadržani. Predsodki izvirajo iz simbolne ravni ter iz podob in zgledov, ki ne odražajo kompleksnosti posameznikov in spolov; da bi spremenili nagonske odzive in vedenje, moramo natančno opazovati, kaj ljudje vsakodnevno počno.