Razpoložljivi jeziki:

Uvodnik

Drage bralke in bralci,

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) kot glas evropske civilne družbe podpira in priznava dragoceno delo, ki ga opravljajo različne organizacije civilne družbe, sindikati in organizacije delodajalcev EU, ki si vsak dan in vsak na svoj način prizadevajo, da bi Evropska unija postala boljši kraj.

EESO vsako leto podeli posebno nagrado kot priznanje za posebne dosežke civilne družbe Evrope na posameznih področjih. Pred tem skrbno izbere temo, ki sodi na eno od pomembnih področij njegovega dela. Nagrado za civilno družbo smo letos podelili že enajstič in zelo sem vesel ter ponosen, da smo se odločili z njo odlikovati delo, namenjeno krepitvi vloge žensk in spodbujanju enakosti med spoloma.

Na kratko

Oglejte si posnetek podelitve nagrad za civilno družbo 2019

Podoživite najlepše trenutke slovesne podelitve nagrad!

 

Brošura o nagradi za civilno družbo

EESO je izdal brošuro, v kateri predstavlja vseh pet nagrajenih projektov, publikacija pa vsebuje tudi splošne informacije o nagradi za civilno družbo.

Nagrada za civilno družbo 2019 v medijih

Novice EESO

Italijanska organizacija prejela prvo nagrado EESO za civilno družbo za leto 2019, posvečeno enakosti spolov

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je 12. decembra nagradil pet organizacij civilne družbe, ki se zavzemajo za enake možnosti žensk in moških, ozaveščajo o potencialu in dosežkih žensk ter prispevajo h krepitvi njihove vloge v evropski družbi in gospodarstvu. Nagrada v višini 50.000 EUR je bila razdeljena med pet zmagovalnih projektov. Prvo nagrado v vrednosti 14.000 EUR je prejela italijanska organizacija Associazione Toponomastica femminile. Po 9.000 EUR pa so prejeli: poljsko gibanje „Strajk kobiet“, bolgarsko združenje NAIA za projekt „Pravljice“, finsko združenje programerjev in e-podjetij za program „Ženske programirajo“ ter belgijska mreža „The Brussels Binder“.

Pogovor z nagrajenci

Pomen imen: s toponomijo v boj proti razlikam med spoloma

Italijanska organizacijaToponomastica femminile, ki je prejela prvo nagrado, se proti razlikam med spoloma bojuje s poimenovanji krajev, zlasti mestnih ulic, trgov in parkov, po uglednih ženskah. Maria Pia Ercolini ugotavlja, da to simbolično priznanje njihovega prispevka k skupnosti precej pripomore k zagotavljanju pravega mesta žensk v družbi.

Poljsko gibanje Strajk kobiet: vključevanje žensk iz manjših mest v boj za njihove pravice

Poljsko gibanje Strajk kobiet (Stavka žensk), ki je prejelo drugo nagrado, se je začelo na Poljskem leta 2016 kot odziv na poskus vlade, da odpravi pravico žensk do splava. Od takrat se je krepilo po vsej državi in organiziralo več protestov, ki so se jih množično udeležile ženske iz manjših in srednje velikih poljskih mest. Marta Lempart, predstavnica gibanja, nam je pojasnila, zakaj je gibanje po njenem mnenju ključnega pomena v današnji Poljski.

 

NAIA: „Preprečevanje nasilja v družini ni problem posameznikov, temveč družbeni problem“

Bolgarsko združenje NAIA, dobitnik tretje nagrade, se že 20 let bori proti nasilju v družini v majhnih, revnih skupnostih in v težavnih razmerah izvaja svoj program socialne pomoči žrtvam. Kot v intervjuju pojasnjuje Svetla Sivčeva, se združenje osredotoča tudi na preprečevanje, saj dela z malimi otroki in išče načine za odpravo družbenih stereotipov, da bi tako otroci razširili svoja obzorja in uresničili svoj potencial.

Program #mimmitkoodaa: prodiranje v trdnjavo spolne segregacije – sektor informacijske tehnologije

Osnovno poslanstvo finskega združenja za programsko opremo in e-poslovanje (Ohjelmisto- ja e-business ry), dobitnika četrte nagrade, je doseči, da bi več žensk pridobilo znanje o programski opremi. Ženskam brez predhodnih izkušenj v kodiranju ponuja praktično usposabljanje in brezplačne delavnice, da bi bile uspešne v sektorju informacijske tehnologije. Rasmus Roiha in Milja Köpsi sta nam predstavila filozofijo programa #mimmitkoodaa in kako njuna organizacija namerava uporabiti denar od nagrade.

Brussels Binder spreminja podobo bruseljskih razprav

V Bruslju je vsako leto organiziranih ogromno okroglih miz. Dve tretjini govornikov, ki nastopijo na teh dogodkih, so moški, čeprav je veliko žensk, ki bi s svojim strokovnim znanjem lahko prispevale k razpravam na ravni EU in okrepile njihovo raznolikost. Temelj strategije Brussels Binder v boju proti temu neravnovesju je vzpostavitev platforme, ki omogoča medsebojno povezovanje strokovnjakinj in organizatorjev okroglih miz, ki iščejo nastopajoče. EESO info se je pogovarjal z Juliane Schmidt o njihovi temeljni strategiji za večjo zastopanost žensk v bruseljskih razpravah.