Aria Nuova: kulturna dediščina za socialno vključevanje

Združenje Aria Nuova v okviru projekta Ecomuseo pomaga duševno prizadetim pri dostopu do kulturne dediščine in tako dokazuje, da je pravica do kulture univerzalna. Duševno prizadeti lahko v okviru te pobude obiščejo območja kulturne dediščine in pozneje v participativnih laboratorijih izrazijo svoje estetske izkušnje, s čimer se zmanjša njihov občutek izoliranosti. Po besedah Vincenza Griffa iz združenja je nagrada pomemben signal vključevanja in solidarnosti, namenjen civilni družbi na splošno, zlasti pa osebam z oviranostmi.

EESO info: Kaj vam in vaši organizaciji pomeni ta nagrada?

Aria Nuova: Nagrada je krona naših prizadevanj, v katere smo trdno verjeli in s katerimi preskušamo inovativne oblike rehabilitacije psihiatričnih bolnikov. Zagotovimo jim dostop do kulturnih in estetskih izkušenj ter sodelovanje pri njih. Takšne izkušnje so izredno pomembne za osebni razvoj vsakega posameznika.

Kaj bi svetovali drugim organizacijam, da bi s tovrstnimi dejavnostmi in programi dosegle kar največ?

Moj nasvet drugim organizacijam je, naj podprejo vse projekte, namenjene ozaveščanju javnosti, da bo lahko vsak užival v kulturni dediščini, ki je popolnoma vključujoča.

Kako boste sredstva, ki ste jih prejeli za nagrado, uporabili za dodatno pomoč skupnosti?

Ponosni smo na priznanje, ki smo ga dobili. Sredstva bomo uporabili za povečanje števila projektov in pobud, povezanih s projektom Ecomuseo. K sodelovanju nameravamo pritegniti več bolnišnic za psihiatrično rehabilitacijo, naš končni cilj pa je doseči, da se bo celotna družba zavedala, kako pomemben je boljši dostop do kulturne dediščine.

Sredstva za socialno zaščito invalidov za leti 2018 in 2019 so se v Italiji zmanjšala za 10 milijonov evrov, zakon, znan pod imenom „Dopo di noi“ („Za nami“), ki zagotavlja socialno zaščito takrat, ko družina za invalida ne more več skrbeti, pa se očitno izvaja samo v štirih regijah. Kaj vam v teh okoliščinah pomeni nagrada?

Priznanje, ki smo ga dobili z nagrado EESO, je še pomembnejše z vidika italijanskega pravnega okvira, ki še vedno ne upošteva dovolj potreb invalidov in jim ne zagotavlja zaščite, ki bi si jo želeli. Takšne vrzeli v zakonodaji so glede na sedanjo socialno situacijo – zlasti v zadnjih letih – popolnoma nesprejemljive. Ravno zdaj bi morale institucije nameniti večjo pozornost potrebam, ki jih lahko nedvomno štejemo med temeljne človekove pravice in so zapisane v italijanski ustavi ter evropski zakonodaji.

Dejstvo, da smo prejeli tako prestižno nagrado, kaže na vse večjo ozaveščenost o težavah v duševnem zdravju, področju, ki je še vedno močno stigmatizirano. Nagrada je pomemben signal vključevanja in solidarnosti, namenjen civilni družbi na splošno, zlasti pa osebam z oviranostmi. Nagrada je za nas spodbuda, da vztrajamo pri pionirskih dejavnostih za vključevanje drugih oblik pomoči, in orisuje podobo države, ki zagovarja solidarnost in vključevanje. Poleg tega jasno potrjuje vrednote Evropske unije.