Ženske, ki letijo z labodi (SWANS)

Organizacija, ki pomaga nadarjenim ženskam iz prikrajšanih okolij do visokokakovostne izobrazbe, da bi tako povečale svoje možnosti za zadovoljivo kariero, bo denar od nagrade uporabila za to, da doseže še več potencialno zelo uspešnih žensk, pravi predstavnica organizacije SWANS (angl. labodi), Martha Dudzinski.

EESO info: Kaj vam in vaši organizaciji pomeni ta nagrada?

SWANS: To, da je naše delo priznano s tako prestižno nagrado, kot je nagrada EESO za civilno družbo, je izjemno dragoceno sporočilo za vse ženske iz priseljenskih družin, zlasti tiste, ki sodelujejo na naših seminarjih: počutijo se podprte in cenjene, hkrati pa je to zanje spodbuda, da nadaljujejo po izbrani poti.

Kaj bi svetovali drugim organizacijam, da bi s svojimi dejavnostmi in programi dosegle kar največ?

Resnična strast in motivacija sta najpomembnejša dejavnika uspešnega prispevka k civilni družbi. Biti moraš prepričan v to, za kar si prizadevaš, saj – v nasprotju z zasebnim sektorjem, na primer – tu ni drugih dejavnikov, kot je denar, ki bi te gnali naprej. Zaradi pristnosti, ki izvira iz tvojega prepričanja v to, kar delaš, tvoje navdušenje raste in ti pomaga doseči zastavljene cilje.

Kako boste ta sredstva uporabili za dodatno pomoč skupnosti?

Z denarjem, ki smo ga dobili z nagrado, bomo lahko organizirali dodatne seminarje in morda celo večji dogodek za navezovanje stikov med mladimi ženskami v naši skupnosti, da bi lahko izmenjevale zamisli in izkušnje, našle skupne točke in se povezale.

Kot organizacija si prizadevate za vključevanje migrantov: za kaj bi se odločili, če bi imeli možnost uresničevanja konkretnega zakonskega določila na evropski ravni?

Številne znanstvene študije so jasno pokazale, da imajo na sedanjih trgih dela beli moški prednost pred ženskami, pripadniki drugih ras in drugih manjšin. Z zakonskimi ukrepi bi lahko začasno podprli odpravljanje teh razmer in zagotovili enake konkurenčne pogoje. S postopki prijavljanja na delovno mesto, pri katerih ozadje kandidata ni znano, bi delodajalce lahko prisilili, da poskušajo najti dejansko najbolj usposobljenega kandidata – naučili se bodo pritegniti in ohraniti delojemalce iz različnih okolij, ki so jih dolgo ignorirali. Tako kot pri pozitivni diskriminaciji pa se tudi pri teh ukrepih vedno postavlja vprašanje legitimnosti: nihče ne želi, da se njihove kvalifikacije zaradi kvot razvrednotijo in da veljajo za „žensko/migranta/itd. iz kvote“. Prepričanje, da pripadniki manjšin nimajo zadostnih kvalifikacij, lahko odpravimo samo, če si priznamo, da sedanji trg dela temelji bolj na ponavljanju obstoječih struktur, v katerih prevladujejo beli moški, kot na kvalifikacijah. Prej ko bodo delodajalci premagali svojo nezavedno pristranskost, hitreje bodo lahko vsi verjeli, da se trdo delo in kvalifikacije izplačajo.