Okusi Donave: Verjamemo v kruh

Da bi Evropejcem približali idejo o združeni in mirni Evropi, morate aktivno vključiti običajne državljane, pravi Eva Hrabal, ki zastopa zmagovalno organizacijo.

EESO info: Kaj vam in vaši organizaciji pomeni ta nagrada?

Ta nagrada je veliko priznanje našim prizadevanjem, da zbližamo ljudi vseh starosti, etničnih skupin in socialnih okolij iz vseh podonavskih držav in jih povežemo na temo kruha, da se bodo zavedali skupnih kulturnih korenin v Podonavju in v Evropi. Za vse organizacije in ljudi, ki sodelujejo pri tem projektu, zlasti prostovoljce, je to veliko priznanje in čast. Nagrada bo spodbuda za okrepitev sodelovanja med evropskimi državami in oblikovanje kulturne poti kruha po vsej Evropi. Poleg tega bo okrepila medkulturne prijateljske vezi vzdolž Donave, spodbudila druge, da se nam priključijo in nam pomagajo pri razširjanju te ideje v Podonavju in po Evropi, da bi povezali še več ljudi.

Kaj bi svetovali drugim organizacijam, da bi s svojimi dejavnostmi in programi dosegle kar največ?

Če veste, kako Evropejcem približati idejo o združeni in mirni Evropi, morate v to vključiti običajne državljane, predvsem pa morate verjeti v to. Poiščite partnerje, ki delijo vašo vizijo, pa tudi organizacije in partnerje, ki vam bodo nudili finančno podporo. Odločite se za koncept, pri katerem se bodo s skupnimi dejavnostmi premagovale jezikovne ovire. Od samega začetka vključite prostovoljce in jih obravnavajte kot enakovredne partnerje. Izkoristite priložnosti, ki jih za komunikacijo in sodelovanje ponujajo digitalni mediji. Začnite po malem in se dokažite. Ostalo bo sledilo samo od sebe.

Kako boste ta sredstva uporabili za dodatno pomoč skupnosti?

S kombinacijo strukturnih sredstev in podpore za dogodke bomo poskušali pritegniti več partnerjev za kulturno pot kruha. Upamo, da bomo s pomočjo te nagrade našli še druge sponzorje. Veliki projekti namreč potrebujejo veliko sredstev.

Kako bi po vašem mnenju najbolje zagotovili, da bi vsaka država ohranila svojo kulturno dediščino in bila nanjo ponosna, hkrati pa bi čim bolje izkoristili kulturno raznolikost Evrope?

Raznolikost kulturnih tradicij in jezikov je treba postaviti v ospredje in nanjo gledati kot vrednoto, ki bogati naš skupni dom Evropo. Naj se ljudje zavejo, da imamo veliko skupnega: tako v našem vsakdanjem življenju kot v naši zgodovini in kulturi. S skupnimi dejavnostmi spodbujajte komunikacijo in sodelovanje med prebivalstvom zahodnih, vzhodnih in jugovzhodnih držav, da bi se odpravili predsodki in okrepila evropska zavest. Oživite evropske vrednote s sodelovanjem in inovativnimi metodami. Namenite posebna sredstva za male nadnacionalne kulturne projekte in priložnosti, ki bodo povezale male, vendar aktivne organizacije civilne družbe. Naj Evropa ljudem postane dom.