Prvo nagrado EESO za civilno družbo 2017 osvojil Discovering hands iz Nemčije

Discovering hands

Preostale nagrade so šle v roke pobudam iz Grčije, Belgije, Italije in Španije

Nagrado v vrednosti 14.000 eurov je osvojil nemški projekt Discovering hands, ki slepe in slabovidne ženske uči, kako izkoristiti izostreni otip, da bi se izboljšalo zgodnje odkrivanje raka dojk, po 9.000 eurov pa štiri pobude iz Grčije, Belgije, Italije in Španije.

Vseh pet zmagovalnih projektov kaže, kako nevladne organizacije po Evropi pomagajo nekaterim najbolj ranljivim in zapostavljenim družbenim skupinam pri dostopu do trga dela. Vsak od njih opozarja na ključno vlogo organizacij na terenu pri odpiranju trgov dela ter spodbujanju zaposlovanja in samozaposlovanja ljudi vseh starosti, ki prihajajo iz različnih družbenih okolij.

„V veliko zadovoljstvo in čast mi je, da lahko to nagrado predam zmagovalcem. Ob tej priložnosti bi jim rad čestital, hkrati pa izrekel zasluženo priznanje vsem posameznikom in organizacijam civilne družbe, katerih trdo delo in predanost drugim sta nam vsem v zgled,“ je dejal predsednik EESO Georges Dassis.

REvive Greece pomaga beguncem, iskalcem azila in migrantom pri vključevanju v države gostiteljice, tako da jih uči programiranja in jim pomaga navezati stike z mladimi evropskimi podjetniki. DUO for a JOB iz Belgije je program medgeneracijskega in medkulturnega mentorstva, v katerem starejši od 50 let s poklicnimi izkušnjami na sorodnem področju šest mesecev brezplačno svetujejo mladim migrantom, ki iščejo zaposlitev. Italijanski Progetto Quid, ki ga vodi Cooperativa Sociale Quid, je etična modna znamka, ki pri vstopu na trg dela pomaga ranljivim in zapostavljenim skupinam, kot so iskalci azila in žrtve suženjstva, prostitucije ali nasilja v družini. Španski projekt Laundry ID, ki ga izvaja Inštitut za robotiko za invalide (IRD – Instituto de Robótica para la Dependencia), ustvarja delovna mesta za invalide v pralnici, ki je bila tehnološko prenovljena in prilagojena njihovim potrebam.

Zmagovalci so bili izbrani izmed več kakor stotih prijavljenih projektov za nagrado EESO za civilno družbo 2017, kar kaže na to, da je brezposelnost v Evropi še vedno velik problem. Brezposeln je vsak deseti Evropejec, vsakemu četrtemu pa grozi revščina ali socialna izključenost. (sg)