Nagrada EESO za civilno družbo na kratko

Nagrada za civilno družbo, prvič podeljena leta 2006, nagrajuje „odličnost v pobudah civilne družbe“. Nagrada je vsako leto razpisana za eno od področij dejavnosti EESO, zanjo pa se lahko potegujejo vse organizacije civilne družbe, ki so uradno registrirane v Evropski uniji, in tudi posamezniki.

Nagrade za civilno družbo so bile leta 2017 podeljene že devetič: nagrajeni so bili inovativni projekti, ki spodbujajo kakovostno zaposlitev in podjetništvo ter odpravljajo izključenost na področju zaposlovanje in ovire na trgu dela za ljudi v stiski, kot so mladi, priseljenci, dolgotrajno brezposelni, ženske, ki so izgubile stik s trgom dela, invalidi in revni.

EESO je leta 2017 prejel 111 kandidatur iz 25 držav. Desetčlanska žirija, v kateri so bili predsednik in dva podpredsednika EESO, predsedniki skupin delodajalcev, delojemalcev in raznih dejavnosti, trije člani EESO (iz vsake skupine po eden) in zunanji strokovnjak, je izbrala pet nagrajencev. Nagrajeni projekti so bili razglašeni na slavnostni podelitvi 7. decembra v sklopu plenarnega zasedanja EESO v Bruslju. Razdelili so si nagrado v skupni višini 50.000 EUR.

V preteklosti so bile nagrajene pobude, ki izboljšujejo življenje beguncev in migrantov, preprečujejo revščino in socialno izključenost, podpirajo romske skupnosti, spodbujajo trajnostni način življenja in zelena delovna mesta, podpirajo mrežno povezovanje, izobraževanje in kampanje ozaveščanja, pa tudi varovanje interesov mladih.

Več informacij o nagradi za civilno družbo 2017 je na voljo na spletni strani. Video o nagrajenih projektih si lahko ogledate na tej povezavi. (sg/ac)