Dobili smo potrebno priznanje, ki nam bo pomagalo pridobiti podporo zasebnega sektorja in sprožilo verižno reakcijo, pravijo v REvive Greece

Revive_1

Organizacija REvive Greece bo s povezovanjem dobrodelnosti in storitev, s katerim se odziva na potrebe podjetij s področja IKT in tržno povpraševanje po računalniških znanjih in spretnostih, lažje postala trajnostna in širila svoje dejavnosti, je izjavil njen direktor Theodore Dimakarakos.

EESO info: Nam lahko, prosim, poveste, kaj vam in vaši organizaciji pomeni ta nagrada?

REvive Greece: Nagrada je za nas velika čast, obenem pa tudi priznanje, da ima naše delo neposreden učinek na ljudi, ki potrebujejo posebno podporo pri vstopanju na trg dela. Pričakujemo, da nam bo to priznanje zaradi velike odmevnosti odskočna deska, ki nam bo pomagala tako pridobiti pozornost morebitnih uporabnikov naših storitev kot tudi oblikovati partnerstva z drugimi organizacijami iz vse Evrope, ki imajo enako vizijo. Hkrati so našo pobudo že zaznali tudi v zasebnem sektorju, kar bo pomembno vplivalo na naše delo.

Kaj bi svetovali drugim organizacijam, kako naj s podobnimi dejavnostmi in programi dosežejo kar največ?

Trdno smo prepričani, da mora vsaka organizacija, katere cilj je doseči socialni učinek, skušati najti rešitev, ki bo koristila vsem udeleženim. Dobrodelnost je temeljni element solidarnosti vsake družbe, vendar je le z njenim povezovanjem z rešitvijo, ki se odziva na potrebe ključnih akterjev, ki vam lahko pomagajo doseči cilj, mogoče zagotoviti njeno trajnost in širjenje. Zlasti organizacije, katerih cilj je razviti digitalna znanja in spretnosti svojih uporabnikov, morajo tesneje sodelovati z zasebnim sektorjem (podjetji s področja IKT), v katerem vladata primanjkljaj in veliko povpraševanje po takšnih znanjih in spretnostih, zato je to zmagovalna kombinacija.

Kako boste ta denarna sredstva uporabili za dodatno pomoč skupnosti?

Naš cilj je zdaj razširiti dejavnosti in povečati število tečajnikov, kar ni lahka naloga. Potrebovali bomo večje šolske prostore in dodatno opremo. Predvsem pa bomo potrebovali prave ljudi, ki nam bodo pomagali uvesti sisteme in postopke, potrebne ob širitvi organizacije. Ta denarna sredstva bodo krila nekatere od teh stroškov, v še večjo pomoč pa nam bo priznanje, s katerim smo pridobili reference za delo z zasebnim sektorjem, to pa bo sprožilo verižno reakcijo.