DUO for a JOB: Nujno moramo nekaj storiti, da si bo lahko vsakdo z delom zagotovil svoje mesto v družbi

Duo for a job_1

V evropskih mestih so pri dostopu do trga dela še vedno opazne velike razlike med priseljenci in lokalnim prebivalstvom, opozarja Emmanuelle Ghislain, koordinatorica za komuniciranje in zbiranje sredstev pri belgijskem DUO for a JOB. Napovedala bo, da bo nagrada prispevala k odprtju nove poslovalnice v Parizu.

EESO info: Pojasnite nam, prosim, kaj vam in vaši organizaciji pomeni ta nagrada.

DUO for a JOB: Mesta v Evropi so vse bolj raznolika, globalizirana in večkulturna, vendar do zdaj niso znala najbolje izkoristiti potenciala ljudi s koreninami od drugod. Ti namreč veliko težje pridejo do trga dela kot lokalno prebivalstvo, kar pa je ogromna škoda.

Skrajni čas je že, da vsa svoja prizadevanja usmerimo v to, da si bo lahko vsakdo zagotovil svoje mesto v družbi in lepo prihodnost, in sicer z delom.

Nagrada ESSO potrjuje, da naša prizadevanja sledijo svetovnemu gibanju za bolj enake možnosti. Zelo smo počaščeni, da se lahko srečamo in pogovarjamo s predstavniki drugih pobud, hkrati pa je to imenitna priložnost, da skupaj zgradimo bolj vključujočo Evropo.

Kaj bi svetovali drugim organizacijam, da bi s svojimi dejavnostmi in programi dosegle kar največ? 

Menimo, da k poklicnemu vključevanju in večji socialni koheziji lahko močno prispeva medkulturno in medgeneracijsko mentorstvo.

To je še bolj učinkovito, kadar postane osnovna dejavnost. K njemu je treba pristopiti strukturirano in z najrazličnejšimi pripomočki (usposabljanje, priročnik, nadzor itd.). Treba se je povezati s sorodnimi organizacijami in drugimi akterji, denimo podjetji in javnimi službami, in si tako zagotoviti učinkovito podporno omrežje.

Za uspeh tovrstnega projekta je treba biti hkrati sočuten in strokoven in ohranjati visoke standarde pri sprejemanju, hkrati pa ne pozabiti na odnose med mentoriranci in mentorji.

Kako boste s temi sredstvi pomagali skupnosti?

Danes prejeto nagrado bomo vložili v optimiziranje svojega programa tako po kakovosti kot številu upravičencev in odprli podružnice po Evropi, na primer v Parizu (kjer še vedno iščemo partnerje in podpornike).