Razpoložljivi jeziki:

Uvodnik

Kdor v demokraciji spi, se prebudi v diktaturi

Demokracija je nežna bilka, ki jo je treba negovati. Za tiste, ki verjamemo, da je rešitve za večino državljanov mogoče najti z razpravo, kompromisi in celovitim komuniciranjem, je to vsakodnevna naloga. V tem smislu je demokracija v Evropi ogrožena.

V zadnji desetih letih se voditelji spopadajo s krizami, ki jih Evropa ni slutila: najprej je nastopila finančna kriza, nato gospodarska in družbena kriza ter nazadnje – kot da to še ni bilo dovolj – tako imenovana migracijska kriza, ki je trajno zaznamovala evropsko družbo.

Na kratko

Skupno delovanje EESO in Evropskega parlamenta za spodbujanje udeležbe na evropskih volitvah

Predsednik EESO Luca Jahier in predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani sta podpisala skupno izjavo, v kateri sta se instituciji zavezali, da bosta izvedli več skupnih dejavnosti, s katerimi bosta državljane ozaveščali o evropskih volitvah leta 2019 in jih spodbujali, naj se jih udeležijo.

#COP24: Predsednik EESO Luca Jahier poziva k novemu upravljanju podnebnih ukrepov na ravni EU

Nevladni in poddržavni akterji, ki so doslej imeli odločilno vlogo pri podnebnih ukrepih, se pogosto soočajo z nepremagljivimi ovirami. Na konferenci o podnebnih spremembah (COP 24), ki je potekala od 2. do 14. decembra 2018 v Katovicah na Poljskem, je predsednik EESO Luca Jahier poudaril nujnost boja proti podnebnim spremembam in dejstvo, da bi morali v Evropi sprejeti nov mehanizem za trajnost, ki bi vključeval upravljanje, pri katerem bi sodelovalo več deležnikov.

Evro-sredozemski vrh: vlaganje v človeški kapital je ključno za stabilnost in varnost v tej regiji

Člani predstavniških organov civilne družbe iz evro-sredozemskih držav so se 17. in 18. decembra srečali v Torinu na letnem evro-sredozemskem vrhu ekonomsko-socialnih svetov in podobnih institucij, na katerem so razpravljali o izobraževanju in usposabljanju v tej regiji.

Predstavniki civilne družbe pozivajo Črno goro, naj okrepi prizadevanja na področju migracij in medijske svobode

Event banner

Predstavniki organov civilne družbe so na 12. seji skupnega posvetovalnega odbora civilne družbe EU-Črna gora (SPO) v Bruslju razpravljali o stanju pogajanj o vstopu Črne gore v EU. V končni skupni izjavi so pozdravili hitro rast črnogorskega gospodarstva v letu 2018, kakor tudi zmanjšanje brezposelnosti.

Naložbe v čisto mobilnost so bistvene

Varna in čista mobilnost je bistvena za prihodnost Evrope. Na konferenci na visoki ravni, ki je potekala na Dunaju 15. in 16. novembra 2018, so člani EESO predstavili stanje mobilnosti v EU in ponovno poudarili, da je močna zavezanost temu vprašanju bistvena za prihodnji razvoj evropske prometne politike.

„Združeni v žalosti‟ – poklon spominu na Pawła Adamowicza, župana Gdanska

Predsednik EESO Luca Jahier in podpredsednica, pristojna za komuniciranje, Isabel Caño sta se poklonila spominu na Pawła Adamowicza, župana Gdanska, ki je umrl za posledicami brutalnega napada med javnim dobrodelnim dogodkom 13. januarja 2019. Žalna slovesnost je bila 15. januarja na ploščadi Solidarność pred Evropskim parlamentom v Bruslju.

Adamowicz je bil gdanski župan 20 let: kot Evropejec in zagovornik demokratičnih vrednot in dialoga je Gdansk spremenil v dinamično in odprto mesto ter pomagal utrjevati demokracijo na Poljskem in v Evropi. (ehp)

Seminar za novinarje pred evropskimi volitvami leta 2019

Služba EESO za medije je decembra 2018 že drugič organizirala seminar za novinarje, katerega namen je omogočiti novinarjem iz vse Evrope, da se bolje seznanijo z delom Odbora ter njegovimi člani in prispevki k vsakdanjemu življenju Evropejcev.

Srečno novo leto!

Služba EESO za medije vam v letu 2019 želi vse dobro. Naj bo ustvarjalno!

„Naj bo leto 2019 polno pravičnosti, solidarnosti in enakopravnosti!“ Isabel Caño Aguilar, podpredsednica, pristojna za komuniciranje

Novice EESO

„Iz preteklosti se lahko marsikaj naučimo, a ne smemo ostati v njej“

Prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans je na decembrskem plenarnem zasedanju EESO spregovoril o pravni državi in trajnostni Evropi.

EESO: Brez migrantov je ekonomski in socialni model Evrope ogrožen

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je 13. decembra 2018 sprejel mnenje na lastno pobudo o stroških nepriseljevanja in nevključevanja, v katerem se osredotoča na vpliv priseljevanja in vključevanja migrantov na vsakdanje življenje v družbi EU.

Civilna družba bi morala prevzeti vodilno vlogo pri ohranjanju trenutno ogroženih evropskih vrednot

Dvanajstega seminarja za civilnodružbene medije o ponovni uveljavitvi evropskih vrednot, ki ga je 22. in 23. novembra v Atenah organiziral EESO, se je udeležilo dvanajst govornikov iz 12 držav članic EU, med njimi novinarji in akademiki.

EESO zagovornik foruma za podnebno financiranje za nedržavne akterje

EU je ključni akter pri usklajevanju in financiranju prizadevanj držav in regij za boj proti podnebnim spremembam. Podpira globalne ukrepe na tem področju, ki se izvajajo od spodaj navzgor, toda v Evropi je mogoče storiti še veliko več. V mnenju o lažjem dostopu nedržavnih akterjev do podnebnega financiranja, ki ga je pripravil Cillian Lohan, EESO izpostavlja različne probleme, s katerimi se soočajo različne skupine pri pridobivanju sredstev za projekte na področju zaščite podnebja, in predlaga možne rešitve.

 

Izvajanje okolju prijazne zakonodaje EU mora imeti prednost

Slabo, razdrobljeno in neenako izvajanje okoljske zakonodaje EU v državah članicah spodkopava zaupanje državljanov v njeno učinkovitost. Ustrezno izvajanje teh zakonov mora zato postati prednostna naloga za EU in tudi za države članice.

EESO se zavzema za celovitejše ukrepe v boju proti pranju denarja in financiranju terorizma

Money laundering

EESO pozdravlja predlog Komisije za spremembo Evropskega sistema finančnega nadzora z namenom učinkovitejšega boja proti pranju denarja in financiranju terorizma v bančnem in finančnem sektorju EU, vendar se zavzema za celovitejše ukrepe.

Industrija 5.0 bo prinesla novo obliko sodelovanja med ljudmi in stroji

Čeprav je industrija 4.0 razmeroma nov koncept, številni strokovnjaki že napovedujejo peto industrijsko revolucijo, ki bo prinesla novo obliko sodelovanja in vzajemnega delovanja med ljudmi in stroji. To je ena od glavnih ugotovitev s konference o industriji 5.0, ki jo je 22. novembra organizirala posvetovalna komisija za spremembe v industriji pri Evropskem ekonomsko-socialnem odboru (EESO).

Romunsko predsedovanje Svetu EU: kohezija kot evropska vrednota

Romunija je prevzela predsedovanje Svetu Evropske unije v prvi polovici leta 2019, v času, ko je na dnevnem redu vrsta ključnih vprašanj: razprava o prihodnosti Evrope, ki bo dosegla vrhunec na srečanju v Sibiu, nov večletni finančni okvir, brexit in nenazadnje evropske volitve 2019.

Novice skupin

Ženske kot največja revolucionarna sila v gospodarstvu

Pripravila skupina delodajalcev v EESO

Evropska unija zaradi razlike v stopnji zaposlenosti med spoloma na leto izgubi 370 milijard evrov. Poleg tega je statistično dokazano, da podjetja dosegajo boljše rezultate, če so v njihovih upravnih odborih moški in ženske bolj uravnoteženo zastopani. Zakaj naj bi torej potrebovali še 217 let, kot je ocenil Svetovni gospodarski forum, da se na svetovni ravni odpravijo razlike med spoloma v gospodarstvu? Na srečanju 17. decembra so govorniki na visoki ravni iz poslovnega sveta, politike in nevladnih organizacij s člani skupine delodajalcev razpravljali o tem, kako izkoristiti ogromen potencial, ki ga imajo ženske za evropsko gospodarstvo.

Mednarodni dan migrantov

Pripravila skupina delojemalcev v EESO

Mednarodni dan migrantov 18. decembra je priložnost za predstavitev novih zamisli ob razumevanju migracij kot dejavnika vsake človeške družbe.

 

Boljše komuniciranje o Evropi na podlagi zanesljivih dejstev in podatkov

Pripravila skupina Raznolikost Evrope v EESO

Skupina Raznolikost Evrope EESO se je nedavno sestala z Evropsko investicijsko banko (EIB) in Eurostatom, da bi pridobila zanesljive podatke in informacije, ki jih potrebuje, da državnim in regionalnim organizacijam ter evropskim državljanom pojasni prednosti članstva v EU. Z zagotavljanjem, da imajo tako državljani kot naše demokratične institucije dostop do zanesljivih in visokokakovostnih informacij, je mogoče pridobivati informacije pri oblikovanju politik, predvidevati družbene spremembe in biti inovativen.

Kmalu v EESO/kulturne prireditve

Evropske volitve 2019: Evropska mladina bo podala mnenje na dogodku Vaša Evropa, vaš glas! (YEYS)

Dijaki 33 šol iz vse Evrope bodo marca v Bruslju razpravljali o svojih stališčih, željah in pričakovanjih v zvezi s prihodnjimi volitvami v Evropski parlament. Teme, ki so za njihovo generacijo najpomembnejše, bodo strnili v treh predlogih, ki naj bi jih Evropski parlament obravnaval kot glavne prednostne naloge. Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) bo poskrbel za to, da bodo predlogi prišli do zakonodajalcev.

Fotografska razstava v EESO osvetljuje invalidnost

Kulturni program EESO se je v letu 2018 zaključil s fotografsko razstavo z naslovom Skupaj za vključevanje. Razstavljenih je bilo 10 nagrajenih fotografij, ki prikazujejo invalide v pozitivni luči, kot aktivne akterje v svojem življenju.