Skupina delojemalcev (II. skupina)

Skupino delojemalcev (II. skupino) sestavljajo predstavniki nacionalnih sindikalnih organizacij, konfederacij in panožnih združenj. Njeni člani zastopajo več kot 80 sindikalnih organizacij, od katerih je velika večina vključenih v Evropsko konfederacijo sindikatov (ETUC) ali panožna združenja, ki so člani ETUC.

Čeprav je evropski socialni model zgled za mnoge države sveta, pa še vedno preveč ljudi živi v težkih razmerah ali so zaradi revščine, diskriminacije, pomanjkanja izobrazbe ali drugih dejavnikov izključeni iz družbe.

Skupina delojemalcev si vseskozi prizadeva predvsem za polno zaposlenost, boljše življenjske in delovne razmere delavcev v Evropi ter za blaginjo vseh državljanov EU, pa tudi delavcev in njihovih družin na drugih celinah.

Odločno se zavzemamo za širitev in krepitev Evropske unije kot območja blaginje, svobode in demokracije, vzajemne podpore, solidarnosti in socialne kohezije, naš cilj pa je zagotoviti, da lahko delavci resnično sodelujejo pri oblikovanju evropskih politik.

PREDNOSTNE NALOGE SKUPINE DELOJEMALCEV