You are here

Skupina raznih dejavnosti

Prisotnost skupine raznih dejavnosti (III. skupina) poleg skupine delodajalcev in delojemalcev zagotavlja EESO dinamiko in možnost za uravnoteženo zastopanje stališč različnih socialnih, poklicnih, gospodarskih in kulturnih organizacij, ki sestavljajo civilno družbo v državah članicah. V skladu s spremembami, uvedenimi z Lizbonsko pogodbo, sestavljajo skupino „drugi predstavniki in akterji civilne družbe, predvsem z gospodarskega, civilnega, poklicnega in kulturnega področja“.

Identiteto III. skupini daje njen širok razpon interesov. Njeni člani so predstavniki organizacij kmetov, malih podjetij, obrtnikov, samostojnih poklicev, akterjev socialne ekonomije (vzajemnih družb, zadrug, skladov in nepridobitnih združenj), potrošniških in okoljevarstvenih organizacij, združenj, ki se ukvarjajo z vprašanji družine, žensk, enakosti spolov, skupin za mlade, manjšin, prikrajšanih in invalidnih oseb ter prostovoljnega sektorja in zdravstvene, pravne, znanstvene in akademske skupnosti.

Skupni cilj je resnična ekonomska, socialna in participativna demokracija v EU. Moto skupine je doseči pravo participativno demokracijo v EU z dialogom s civilno družbo. Deluje v skladu z načeli, ki sodijo v tri stebre:

  • raznolikost v demokraciji
  • iskanje soglasja
  • sodelovanje evropskih državljanov – lokalno delovanje

Downloads

Work programme 2018