Skupina delodajalcev (I. skupina)

Stališča podjetij zagovarjamo na evropski ravni.

Skupina delodajalcev (I. skupina) združuje podjetnike in predstavnike podjetniških združenj iz številnih panog, od industrije, trgovine, kmetijstva do storitvene dejavnosti, in zastopa tako MSP kot velika podjetja. Naši člani so dejavni v poslovnem svetu in prinašajo vsakodnevno realnost podjetij v državah članicah EU na evropsko raven. S svojimi izkušnjami želijo resnično prispevati k napredku evropskega projekta.

Delo skupine delodajalcev temelji na prednostnih nalogah, ki odražajo ključne potrebe evropskih podjetij. Te prednostne naloge redno posodabljamo, da ustrezajo realnosti evropskih podjetij. Naše trenutne prednostne naloge so:

  • spodbujanje vrednot EU;
  • krepitev gospodarskih temeljev;
  • vodilna vloga EU na digitalnem področju;
  • izkoriščanje priložnosti, ki jih ponujajo proaktivni podnebni ukrepi.

Skupina delodajalcev si prizadeva za evropsko poslovno okolje, ki delodajalcem zagotavlja rast in uspeh.

Tesno sodelujemo s šestimi večjimi podjetniškimi organizacijami v Evropi: BusinessEurope, Copa-Cogeca, Eurochambres, EuroCommerce, SGI Europe in SMEunited. To so pomembni zavezniki pri izmenjavi strokovnega znanja in zagotavljanju, da se sliši naš glas. Poleg tega pogosto sodelujemo s številnimi drugimi institucijami in poslovnimi organizacijami na nacionalni in evropski ravni.Prednostne naloge