Skupina organizacij civilne družbe

Skupina organizacij civilne družbe (III. skupina) poleg skupine delodajalcev in skupine delojemalcev Odboru zagotavlja dinamiko in možnost za celovito zastopanje stališč različnih gospodarskih, socialnih, poklicnih in civilnodružbenih organizacij, ki sestavljajo civilno družbo v državah članicah.

V skladu s spremembami, uvedenimi z Lizbonsko pogodbo, sestavljajo skupino „drugi predstavniki in akterji civilne družbe, predvsem z gospodarskega, civilnega, poklicnega in kulturnega področja“.

Identiteto III. skupini daje širok razpon sektorjev, ki jih zastopa. Njeni člani prihajajo iz organizacij, ki zastopajo interese naslednjih področij:

 • visoko šolstvo (strokovnjaki naravoslovnih znanosti, ekonomisti, sociologi itd.);
 • participacija in opolnomočenje državljanov;
 • razvoj civilne družbe;
 • potrošniki;
 • okolje, naravna, kulturna in druga dediščina ter trajnostni razvoj;
 • kmetijstvo, ribištvo in obalne skupnosti, gozdarstvo;
 • varstvo človekovih pravic (vprašanja v zvezi z otroki, starejšimi, družinami, enakostjo spolov, marginaliziranimi in prikrajšanimi skupinami, migranti in begunci, manjšinami, invalidi, ženskami in mladimi);
 • samostojni poklici (odvetniki, zdravniki, inženirji itd.);
 • mikro, mala in srednja podjetja ter obrtniki;
 • socialna ekonomija (dobrodelne organizacije, zadruge, fundacije, vzajemne družbe in socialna podjetja).

Temeljni cilj III. skupine je resnično okrepiti participativno demokracijo v Evropski uniji in poskrbeti, da se v mnenjih EESO o zakonodajnih predlogih EU upoštevajo interesi vseh Evropejcev. Dejavnosti III. skupine zato temeljijo na treh načelih:

 • raznolikost v demokraciji;
 • iskanje soglasja;
 • sodelovanje državljanov – lokalno delovanje.

Skupina se bo v mandatu 2020–2025 osredotočila na revščino in vlogo organizacij civilne družbe v boju proti njej.

Downloads

2024 WORK PROGRAMME OF THE CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS’ GROUP (Subject to review according to developments during the year)