Z novimi oblikami dela potrebujemo preglednejše in predvidljivejše delovne pogoje

Zaradi porasta prožnih in netipičnih oblik zaposlitve v EU je zdaj nujno, da se za vse delavce določijo preglednejši in predvidljivejši delovni pogoji, to pa je najlaže doseči s socialnim dialogom in kolektivnimi pogajanji na nacionalni ravni, meni EESO v mnenju o Komisijinem predlogu direktive o preglednih delovnih pogojih.

Po mnenju EESO je direktiva pravi korak naprej pri uresničevanju evropskega stebra socialnih pravic in prilagajanju na svet dela v prihodnosti. Vendar je Odbor tudi opozoril na morebitno upravno breme, ki utegne prizadeti delodajalce, če nekatere določbe direktive ne bodo spremenjene, in priporočil, da se pojasnijo nekateri vidiki direktive, odgovornost za nekatera vprašanja pa prepusti državam članicam.

„Direktiva o preglednih delovnih pogojih je dobra priložnost za vzpostavitev socialne Evrope“, je dejal poročevalec za mnenje EESO Christian Bäumler in dodal, da dela na zahtevo ni mogoče ohranjati kot oblike zaposlitve brez ustreznega referenčnega obdobja in ustreznega vnaprejšnjega obvestila delavcu.

Soporočevalka Vladimira Drbalová je poudarila, da nekatere določbe sedanjega predloga niso jasne, kar bi utegnilo povzročiti pravno negotovost na trgu dela. Menila je, da je predlog treba še nekoliko dodelati, saj še ni dovolj dobro utemeljen. (ll)