Tretji evropski dan socialnih podjetij: čas je za priznanje in širitev

„To je trenutek, ko lahko socialna podjetja izrazijo evropske vrednote v času, ko se EU sooča z velikimi izzivi,“ je dejala članica Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO)Ariane Rodert, ki je odprla tretji evropski dan socialnih podjetij. Dogodek je potekal 4. junija na sedežu EESO v Bruslju, osredotočen pa je bil na načine razširjanja socialnega gospodarstva in prikaz inovativnih socialnih podjetij.

Socialno gospodarstvo danes nudi plačano zaposlitev 6,3 % zaposlenih, kar znaša 1,6 milijona plačanih zaposlitev v Evropski uniji. Socialni podjetniki in oblikovalci politik so poudarili, da je čas, da se sektor razširi.

Govorniki so opozorili, da se socialno gospodarstvo, zlasti njegov potencial za gospodarski razvoj in družbeno preoblikovanje, v Evropi pogosto podcenjuje, ter izpostavili vlogo, ki bi jo socialna podjetja lahko imela na mednarodni ravni, predvsem v regijah, kjer je veliko brezposelnosti, na primer na Balkanu in v afriških državah.

Dogodek so obogatili štiri primeri inovativnih in uspešnih socialnih podjetij, ki so dokazala, da je širjenje socialnega gospodarstva mogoče, ter tri participativne delavnice, osredotočene na enakost spolov v socialnih podjetjih, vlogo grozdov in možnosti širjenja.

Oblikovalci politik EU so se strinjali, da je zdaj pravi čas za širitev socialnega gospodarstva, ob tem pa ljudi spodbudili, naj ne pozabijo na dejanska temelja socialnega gospodarstva: sodelovanje in solidarnost. (ia)