Prihodnost Zahodnega Balkana bi morala biti evropska prihodnost

Več kot 100 predstavnikov civilne družbe je pripravilo svoj prispevek k vrhu voditeljev držav EU in Zahodnega Balkana, ki je bil 15. maja v Sofiji.

Udeleženci konference na visoki ravni so izrazili prepričanje, da je širitev EU, zlasti pa širjenje njenih demokratičnih vrednot in pravnih norm na Zahodni Balkan v interesu držav v regiji in EU. Uveljavljanje evropskih vrednot jamči varnost in stabilnost regije, krepi družbeno-gospodarski razvoj ter demokracijo in pravno državo, to pa pomeni tudi stabilnost in varnost v EU.

„Prihodnost te regije je evropska prihodnost,“ je v izjavi na konferenci poudaril Luca Jahier, predsednik Evropskega ekonomsko-socialnega odbora. „Prepričan sem, da tako EU kot države Zahodnega Balkana nimajo druge možnosti kot preudarno pripravo na polnopravno članstvo ob uvajanju trajnostnih sprememb.“

 Resnično verjamem, da je v interesu nas vseh v EU, ne le držav in državljanov na Zahodnem Balkanu, da to regijo čim prej vključimo v našo skupno Unijo,“ je ob otvoritvi konference dejala Dilyana Slavova, predsednica strokovne skupine za zunanje odnose v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru.

Tudi Ekaterina Zaharieva, podpredsednica bolgarske vlade, pristojna za reformo pravosodja, in bolgarska zunanja ministrica, je poudarila, da je potrebno sodelovanje civilne družbe: „Socialni partnerji imajo pomembno vlogo za družbeno-gospodarski razvoj in kohezijo na Zahodnem Balkanu.“ Izrazila je upanje, da bosta do leta 2025 dve zahodnobalkanski državi postali članici EU.

 Predstavniki organizacij civilne družbe so še zlasti opozorili na pravice ranljivih skupin prebivalstva v tej regiji ter krepitev njihove vloge. (sg)