Pridružitveni sporazum med EU in državami Mercosurja je mogoč le, če bo koristil obema stranema

 Evropski ekonomsko-socialni odbor poudarja, da za sporazum ne bi smeli žrtvovati nobenega sektorja, regije ali države

Evropska unija je največje svetovno gospodarstvo, Mercosur pa je med šestimi največjimi gospodarstvi na svetu. V mnenju Evropskega ekonomsko-socialnega odbora Na poti k pridružitvenemu sporazumu med EU in Mercosurjem, ki je bilo sprejeto na plenarnem zasedanju 24. maja, je zapisano, da lahko podpis pridružitvenega sporazuma za obe strani pomeni občutne prednosti. EU bi dobila dostop do trga s skoraj 300 milijoni prebivalcev, Mercosur pa bi lahko razvil bolj raznoliko gospodarstvo, povečal dodano vrednost izvoza in dobil dostop do trga s 500 milijoni prebivalcev. Sklenitev pridružitvenega sporazuma med EU in Mercosurjem bi glede na ozemlje, prebivalstvo in sedanjo trgovinsko menjavo v vrednosti več kot 84 milijard EUR letno okrepila vlogo obeh blokov na mednarodnem prizorišču in vzpostavila obsežen prostor gospodarskega povezovanja, kar bi imelo koristne učinke za obe strani in povzročilo pozitivne zunanje učinke tudi drugod v Latinski Ameriki. Vendar pa pridružitveni sporazum v nobenem primeru ne sme temeljiti na slabem dogovoru, opozarja EESO.

„EESO poziva pogajalski strani ter zlasti EU, naj upoštevata visoke politične in gospodarske stroške, ki bi nastali v primeru nesprejetja takšnega sporazuma ali sprejetja sporazuma, ki ne bi bil uravnotežen za obe strani,“ je dejal Josep Puxeu Rocamora, poročevalec za mnenje EESO. Pridružitveni sporazum bi bil celovit strateški sporazum, ki naj bi vsem socialno-ekonomskim akterjem obeh strani zagotovil dolgoročne koristi z vidika razvoja, varnosti, priseljevanja in okoljskih izzivov.

„Pridružitveni sporazum bi moral imeti celovito socialno, delovno in okoljsko razsežnost,“ je znova poudaril Mário Soares, soporočevalec za mnenje. „Takšna razsežnost bi morala omogočiti gospodarske odnose, ki bodo v skladu s socialnimi in okoljskimi cilji sporazuma ter s konvencijami Mednarodne organizacije dela, ki urejajo trajnostni razvoj.“