Gospodarske koristi energetskega prehoda za regije so pogosto prezrte

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je 31. maja priredil posvetovanje o energetskem prehodu v evropskih regijah, s katerim je želel opozoriti na gospodarske koristi, ki jih lahko imajo regije od prehoda na decentralizirano in nizkoogljično energetsko oskrbo. Čeprav ima prehod izrazito regionalno razsežnost, je ta tema še pretežno neraziskana.

Prehod na čiste in obnovljive energetske vire bi lahko najbolj koristil manj bogatim regijam in tako zmanjšal neenakost med različnimi območji v Evropi ter zagotovil večjo socialno in regionalno kohezijo v EU. Energija, ki jo proizvajajo posamezniki na lokalni ravni, naj bi hkrati zmanjšala energijsko revščino.

To dokazujeta tudi uspešna zgleda, predstavljena na posvetovanju. Prvi je projekt v nemškem mestu Treuenbrietzen, kjer so si zagotovili čisto in neodvisno decentralizirano energetsko oskrbo skupnosti, ki je bila v preteklosti med prikrajšanimi.

Drugi uspešni projekt energetskega prehoda so izvedli v občini Turošn Košcielna na vzhodu Poljske, eni najrevnejših evropskih regij. Z njim so močno zmanjšali emisije CO2 in na leto prihranijo 95.000 EUR.

Ugotovitve posvetovanja bodo vključene v mnenje EESO o učinkih nove brezogljične, decentralizirane in digitalizirane strukture oskrbe z energijo na zaposlovanje in regionalna gospodarstva, ki bo predstavljeno na julijskem plenarnem zasedanju ob navzočnosti podpredsednika Evropske komisije Maroša Šefčoviča. (ll)