Evropski sistem DDV mora nujno slediti tržnemu razvoju

EESO pozdravlja predloge Evropske komisije v zvezi z akcijskim načrtom za DDV, ki naj bi prinesel ugodnosti končnim uporabnikom, vendar želi videti nekatere spremembe. Države članice poziva, naj storijo vse, kar je v njihovi moči, da bi izvedle predlagane reforme in naredile korak bližje dokončnemu oblikovanju sistema davka na dodano vrednost (DDV) v razumnem roku.

Po mnenju EESO je treba sedanji evropski sistem DDV uskladiti z novim tržnim razvojem, poslovnimi modeli in tehnologijami, da bi zagotovili ustrezno delovanje enotnega trga, poenostavili pravila o DDV in preprečili davčne goljufije.

Za preprečevanje vrzeli na področju DDV bi morale države članice vzpostaviti ustrezne forume za izmenjavo najboljših praks pri pobiranju prihodkov in za iskanje načinov, kako bolje uporabiti digitalno tehnologijo za boj proti goljufijam na področju DDV ter kako zmanjšati upravna bremena za davčne organe in podjetja ter jim olajšati dostop do informacij. Posebno pozornost bi bilo treba nameniti razvoju sistema za učinkovito pobiranje davkov pri čezmejnem trgovanju.

EESO vse institucije, ki sodelujejo v reformnem procesu, poziva, naj preučijo, kako bi lahko vzpostavili skupni sistem DDV za proizvode in storitve. Odbor se strinja s predlogi Komisije glede znižanih stopenj DDV in predlaga, naj veljajo za nekatere vrste proizvodov in storitev, zlasti tistih splošnega interesa. „Negativni seznam“ proizvodov in storitev, za katere bi se uporabljala splošna stopnja DDV, ne bi smel neupravičeno omejiti svobode držav članic pri določanju nižjih stopenj za nekatere proizvode splošnega interesa.

EESO še meni, da bi morale biti zgornje meje za novi sistem DDV za mala podjetja določene tako, da bi bila v sistem vključena vsa mala in srednja podjetja. Ta pravila bi morala veljati tudi za socialna podjetja.

Za več informacij si oglejte naše prvo in drugo mnenje.  (jk)