Izboljšanje trajnosti evropske verige preskrbe s hrano

Evropska veriga preskrbe s hrano se je med pandemijo COVID-19 izkazala za izredno odporno. S krizo je prišla do izraza medsebojna povezanost akterjev in dejavnosti v kmetijstvu ter v celotni verigi preskrbe s hrano. Pokazali sta se tudi ranljivost nekaterih skupin in sektorjev ter potreba po oblikovanju bolj raznolikih in pravičnih verig preskrbe s hrano, pri katerih nihče ne bi bil zapostavljen. Verige preskrbe s hrano morajo postati pametne, trajnostne in vključujoče ter z neposrednim sodelovanjem med proizvajalci, podjetji in potrošniki podpirati trajnostno lokalno kmetijsko proizvodnjo in proizvodnjo hrane ter ustvariti odpornejše skupnosti.

Namen seje je omogočiti prostor za razpravo o tem, kako bi lahko bile verige preskrbe s hrano bolj trajnostne in pravičnejše za vse udeležene akterje. To bo priložnost za nadaljevanje razprave o izvajanju evropskega zelenega dogovora s spodbujanjem prehoda celotne prehranske verige na bolj trajnostne proizvodne in predelovalne prakse (v smislu zelenih tehnologij, krožnega gospodarstva in podnebno nevtralne proizvodnje). Posebna pozornost bo namenjena tudi ohranjanju socialno vzdržnega izvajanja in konkurenčnosti celotne verige preskrbe s hrano.

Skupina Raznolikost Evrope v EESO to razpravo organizira v okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU in Konference o prihodnosti Evrope. Med govorniki bodo pomembni slovenski in evropski akterji, ki bodo predstavili institucionalne, kmetijske, potrošniške in okoljske vidike ter tudi raziskovalno in poslovno področje.

Dogodek bo potekal 29. novembra 2021 v Bruslju in Ljubljani, in sicer v hibridni obliki.

Zaradi pandemije COVID-19 in omejitev, ki trenutno veljajo v EESO, so zunanji udeleženci vljudno vabljeni, da sejo spremljajo na daljavo prek platforme Interactio. Povezava do seje bo vsem prijavljenim udeležencem poslana pravočasno. Simultano tolmačenje bo na voljo iz ES, DE, EL, EN, FR, IT, SL v ES, DE, EL, EN, FR, IT, SL.

@DiversEESC    #FoodChain   #EUFarm2Fork


Zunanji udeleženci se lahko na tej strani prijavijo do 25. novembra 2021.


 

Downloads

Speakers of the conference