Program dogodkov

This page is also available in

EESO ima devet plenarnih zasedanj na leto. Plenarna skupščina z navadno večino sprejema mnenja, ki jih pripravljajo študijske skupine in o katerih glasujejo strokovne skupine ali posvetovalna komisija za spremembe v industriji. Organizira tudi številne konference, javne prestavitve in razprave na visoki ravni, povezane z njegovim delom.

Poleg tega EESO organizira kulturne dogodke v skladu z evropsko politično agendo, na primer glede na predsedstva EU, evropska in mednarodna leta ter glavne teme, ki jih obravnava.

Naši dogodki