Biografija

This page is also available in

rEUnaissance - Pogum za trajnostno Evropo

Luca Jahier je bil 18. aprila 2018 izvoljen za predsednika Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO) za obdobje dveh let in pol, do oktobra 2020. Član Odbora je od leta 2002. V okviru EESO se poglobljeno posveča socialni in kohezijski politiki Evropske unije ter mednarodnim zadevam.

Septembra 2004 je bil izvoljen za podpredsednika strokovne skupine EESO za zaposlovanje, socialne zadeve in državljanstvo.

Oktobra 2006 je bil izvoljen za podpredsednika III. skupine in člana predsedstva Odbora za dve leti ter postal član skupnih posvetovalnih odborov EU-Hrvaška in EU-Turčija.

Od oktobra 2008 do 2010 je bil predsednik spremljevalnega odbora EU-AKP in predsednik stalne študijske skupine za priseljevanje in vključevanje.

Oktobra 2011 je bil izvoljen za predsednika III. skupine EESO; na ta položaj je bil ponovno izvoljen januarja 2013 in oktobra 2015. Kot predsednik III. skupine je bil tudi član predsedstva EESO. III. skupina je v času njegovih treh mandatov pripravila devet študij in organizirala 42 konferenc v 17 državah članicah EU, ki se jih je udeležilo na tisoče ljudi, ter nešteto srečanj z evropskimi organizacijami civilne družbe.

III. skupina ga je soglasno predlagala za položaj predsednika EESO.

V EESO je bil Luca Jahier poročevalec za številna mnenja, kot so: Perspektive socialnega gospodarstva v Afriki, Sodelovanje EU, Afrike in Kitajske, Izvajanje člena 11(1) in (2) Lizbonske pogodbe, Za socialno razsežnost evropske ekonomske in monetarne unije, Oblikovanje strategije EU za mednarodne kulturne povezave in Lizbonska pogodba – mnenje za Evropski parlament.

Drugi pomembni položaji in dejavnosti:

  • Predsednik nacionalnega sveta ACLI, krščanskega združenja italijanskih delavcev, ki prek svoje mreže lokalnih podružnic, služb, podjetij in ad-hoc projektov spodbuja zaposlovanje in dejavno udeležbo v družbenem življenju (2008–2012)
  • Ustanovni član italijanskega foruma za tretji sektor
  • Predsednik FOCSIV, zveze nevladnih organizacij na področju razvojnega sodelovanja (1994–2000)
  • Dejaven na področju mednarodnega sodelovanja, najprej v CISV (Comunità Impegno Servizio Volontariato, italijanska organizacija prostovoljskega dela) v Torinu, nato pa z mrežami in združenji nacionalnih in evropskih nevladnih organizacij (1980–2000)
  • Novinar, mednarodni politični analitik
  • Strokovnjak na področju združenj za socialni napredek in tretjega sektorja, pristojen za razvojne programe v Afriki in drugod

Downloads

Luca Jahier - Curriculum vitae

Luca Jahier - Declaration of interests