Verejné obstarávanie

Na nasledujúcich stranách nájdete relevantné informácie o výzvach na predkladanie ponúk v EHSV.

Zároveň tu nájdete informácie o budúcich zákazkách s nízkou alebo so strednou hodnotou, ako aj zmluvy podpísané na základe plnenia rámcových zmlúv.

  • Výzvy na predkladanie ponúk uverejnené v úradnom vestníku
  • Budúce zákazky s nízkou alebo so strednou hodnotou
  • Ročný zoznam udelených zákaziek

Downloads

Privacy statement for processing of personal data related to procurement procedures
Electronic invoices