Participatívna demokracia

This page is also available in:

 • In the opinion, the EESC:

  • calls for a strategy for civil dialogue, resulting in an action plan, and potentially an interinstitutional agreement among EU institutions for improved civil dialogue facilitated by the EESC;

   

  • advocates for making Article 11 TEU effective by strengthening actors in the different EU institutions dealing with civil dialogue and create an annual civil dialogue scoreboard tracing the EU's engagement with civil society, and an accreditation mechanism for CSOs;

   

  • reiterates that the EESC should be at the centre of civil society consultation and civil dialogue in general and calls for a stronger role for the Committee in participatory democracy, including being a potential hub for citizen panels.
 • Reference number
  10/2024

  In a debate with Commission Vice-President and Commissioner for Democracy and Demography Dubravka Šuica, the EESC called for a strategy on civil dialogue as a first step towards strengthening the role of civil society and increasing citizen participation in EU policy-making

 • In a recent public hearing, the European Economic and Social Committee (EESC) examined the European Commission’s Defence of Democracy Package aimed at increasing the transparency of interest representation, reinforcing the resilience of elections and improving civil and civic participation. Representatives of civil society supported the overall spirit of the proposal but raised concerns about the narrow focus of the Directive on foreign influence and its potential repercussions on civic space in Europe.

 • Transparency International EU and Generation Climate Europe have now joined the EESC's network of European civil society organisations working to shape EU laws

 • Reference number
  47/2023

  Európania musia poznať konkrétny vplyv rozhodnutí EÚ na ich životy, čo ich pomôže mobilizovať sa k účasti na voľbách. Rôznym krajinám EÚ je potrebné prispôsobiť rôzne posolstvá. Je potrebné preto urýchlene riešiť prekážky, ktoré bránia mladým ľuďom vstúpiť do politiky.

 • The European Economic and Social Committee (EESC), in partnership with the Economic and Social Council of the Slovak Republic, will hold its annual civil society communication seminar – #ConnectingEU2023 – on 23-24 November 2023. This year's theme is "European elections 2024: Why vote?"

 • Despite being recognised as a constitutional principle of the EU, participatory democracy in Europe is still largely unstructured, with no formal institutional agreements that would allow citizens and civil society organisations to directly contribute to the development of EU policies

   

 • Civil society organisations (CSOs) must be recognised, involved and supported as partners that defend and strengthen European democracy and contribute to a functioning rule of law culture.

 • Conference on 'Civil society organisations defending and strengthening European democracy' organised by the EESC's Civil Society Organisations' Group

 • Reference number
  16/2023

  Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) usporiadal 23. a 24. marca 14. ročník podujatia Vaša Európa, váš názor (YEYS), ktoré priviedlo do Bruselu 105 študentov z 35 škôl zo všetkých 27 členských štátov EÚ a siedmich kandidátskych krajín. Vzhľadom na mnohé spoločenské a hospodárske výzvy, zmenšujúci sa občiansky priestor a hrozby pre mier a základné práva sa tohtoročná konferencia zamerala na „Dialógy mládeže o demokracii“. Jej cieľom bolo zabezpečiť, aby boli pri formovaní budúcnosti Európy vypočuté hlasy mladých ľudí. Odporúčania študentov budú v júni predložené európskym inštitúciám a tvorcom politík EÚ na vysokej úrovni.