Služby

This page is also available in

Displaying 1 - 2 of 2
11/06/2019
Press Release
Reference number: 
29/2019

Podľa novej štúdie, ktorú dal vypracovať Európsky hospodársky a sociálny výbor, vytvárajú cezhraničné služby nové pracovné miesta a hospodársky rast. Majú pozitívny vplyv na všetky krajiny EÚ aj na rôzne typy pracovných miest, náročné na pracovnú silu i na vedomosti. Štúdia dokazuje, že pre hospodárstvo EÚ je prospešné nezavádzať prísnejšiu reguláciu na vnútornom trhu s cezhraničnými službami Znížením podielu cezhraničných služieb o 1 % by hospodárstvo EÚ prišlo približne o 8 miliárd EUR.

15/06/2018
Hearing live-in care Poland
Press Release
Reference number: 
Reference number: 32/2018

The EESC held the fourth of its Going Local meetings on the live-in care sector in the EU, this time in Poland. The country provides much of the sector's workforce in western EU Member States, but has itself started to face a serious shortage of qualified carers in recent years