Rusko

This page is also available in

Monitorovací výbor EÚ – Rusko je vnútorným orgánom EHSV zodpovedným za vzťahy s ruskou občianskou spoločnosťou.

Od 24. februára 2022, keď orgány Ruskej federácie začali vojnu proti Ukrajine, slobodnú občiansku spoločnosť v Rusku umlčali osobitné zákony a rastúce represie a mnohí kritici režimu boli nútení odísť do exilu.

V súčasnej ťažkej situácii sa EHSV rozhodol zachovať dialóg s protivojnovou časťou ruskej občianskej spoločnosti, ktorá pôsobí na území EÚ.

Tento dialóg viedol k plodnej výmene informácií a názorov o tom, ako by mali dvojstranné vzťahy pokračovať po skončení vojny a ako by mal prebehnúť návrat k slobode a demokracii v krajine.

Displaying 1 - 10 of 12

Pages

Opinion
Prijaté on 26/10/2022
Referenčné dokumenty: 
REX/564-EESC-2022
Plenárne zasadnutie: 
573 -
Oct 26, 2022 Oct 27, 2022

Stanovisko EHSV: Specific provisions for the 2014-2020 cooperation programmes supported by the European Neighbourhood Instrument and under the European territorial cooperation goal, following programme implementation disruption

Opinion
Prijaté on 27/04/2021
Referenčné dokumenty: 
INT/930-EESC-2020

The Communication stresses the EU's commitment to safeguarding an online environment providing the highest possible freedom and security, for the benefit of its citizens.

Stanovisko EHSV: Communication on cybersecurity strategy

Opinion
Prijaté on 08/09/2015
Referenčné dokumenty: 
REX/439-EESC-2015
Plenárne zasadnutie: 
510 -
Sep 16, 2015 Sep 17, 2015

Stanovisko EHSV: Agriculture, Rural Areas and Sustainable Development in the Eastern Partnership Countries

Downloads: 

Assessment of the Agriculture and Rural Development Sectors in the Eastern Partnership countries The Republic of Armenia

Assessment of the Agriculture and Rural Development Sectors in the Eastern Partnership countries The Republic of Azerbaijan

Assessment of the Agriculture and Rural Development Sectors in the Eastern Partnership countries Georgia

Assessment of the Agriculture and Rural Development Sectors in the Eastern Partnership countries The Republic of Moldova

Assessment of the Agriculture and Rural Development Sectors in the Eastern Partnership countries Ukraine

Towards good environmental governance in the eastern partnership countries: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine

Brochure EaP GREEN Project

ENPARD Georgia

Assessment of the Agriculture and Rural Development Sectors in the Eastern Partnership countries Regional report

CoR opinion: OPINION EU SUPPORT FOR SUSTAINABLE CHANGE IN TRANSITION SOCIETIES

Opinion of the Committee of the Regions: EU support for sustainable change in transition societies

Opinion
Prijaté on 23/06/2015
Referenčné dokumenty: 
REX/447-EESC-2015
Plenárne zasadnutie: 
509 -
Jul 01, 2015 Jul 02, 2015

The Neighbourhood policy is high on the agenda of the EESC's external relations priorities. This opinion will provide the contribution of the Committee to this consultation process as a first step, to be followed by a reaction to the Commission document that will be issued in the 2nd semester of 2015.

 

Stanovisko EHSV: Towards a new European neighbourhood policy

Opinion
Prijaté on 10/12/2014
Referenčné dokumenty: 
REX/400-EESC-0000-3060
Plenárne zasadnutie: 
503 -
Dec 10, 2014 Dec 11, 2014

The objective of the own-initiative opinion is to analyse the state of affairs of civil society in Russia and to elaborate recommendations on how the EU and EU civil society organization can contribute for improving the working conditions for civil society organizations in Russia and for the strengthening of genuine civil and social dialogue.

Civil Society in Russia

Opinion
Prijaté on 27/11/2014
Referenčné dokumenty: 
REX/420-EESC
Plenárne zasadnutie: 
507 -
Apr 22, 2015 Apr 23, 2015

The opinion will provide an opportunity to get the views of Albanian civil society organisations in the course of a study visit to Albania.

The role of civil society in EU-Albania relations

Opinion
Prijaté on 19/02/2013
Referenčné dokumenty: 
REX/371-EESC-0000-1813
Plenárne zasadnutie: 
489 -
Apr 17, 2013 Apr 18, 2013

L'avis se penchera sur les questions relatives aux dimensions économique, sociale, environnementale et humaine du caractère croissant de l'utilisation des richesses de l'Arctique, et sur le rôle potentiel de la société civile pour exprimer les intérêts des groupes concernés ainsi que pour soutenir la position de l'UE dans le cadre du dialogue avec les partenaires internationaux concernés.

La politique arctique de l'UE pour aborder les nouveaux enjeux mondiaux dans la région – point de vue de la société civile

Opinion
Prijaté on 18/02/2013
Referenčné dokumenty: 
REX/371-EESC-0000
Plenárne zasadnutie: 
489 -
Apr 17, 2013 Apr 18, 2013

The opinion will look at the issues related to economic, social, environmental and human dimensions of the growing use of the Arctic wealth, potential role of the civil society in voicing the interests of the groups involved as well as in supporting the position of the EU in the dialogue with international partners concerned.

EU Arctic Policy to address globally emerging interests in the region – a view of civil society

Pages