Rovnosť medzi ženami a mužmi

This page is also available in

Displaying 1 - 8 of 8
15/12/2022
Press Release
Reference number: 
67/2022

The European Economic and Social Committee held a plenary debate on the role of finance and public recovery policies in promoting gender equality and the economic empowerment of women in the EU. The discussion was linked to the adoption of two opinions: one on a gender-based approach to budgeting and investing and the other on how Member States can improve the way in which the direct and indirect measures proposed in their Recovery and Resilience Plans (RRPs) affect gender equality.

06/12/2022
Press Release
Reference number: 
65/2022

The EESC Fundamental Rights and Rule of Law Group held a public hearing on protecting women's sexual and reproductive health and rights. Participants in the debate called for free health services, access to contraception, more inclusive policies, and reproductive and sexual education. This debate was organised in collaboration with the EESC Equality Group as part of a series of EESC events following up on the European Parliament's Gender Equality Week initiative.

13/07/2022
Press Release
Reference number: 
35/2022

At its July plenary, the European Economic and Social Committee (EESC) debated the Commission's draft directive to tackle gender-based violence and gender equality in presence of Cristina Fabre of the European Institute for Gender Equality. The Committee adopted two opinions with recommendations for making the legislation more effective in combatting such an issue of epidemic proportions and demanded for its inclusion in the list of EU crimes.

29/08/2019
Press Release
Reference number: 
37/2019

Konečný termín na predloženie prihlášok: 6. september

Európsky hospodársky a sociálny výbor vyzýva organizácie občianskej spoločnosti a jednotlivcov v celej Európskej únii, aby sa uchádzali o jeho prestížnu Cenu pre občiansku spoločnosť. Tento rok sa ňou oceňujú iniciatívy, ktoré bojujú proti rodovým stereotypom presadzovaním rovnakých príležitostí pre ženy a mužov a ich rovnakého zaobchádzania vo všetkých sférach hospodárskeho a spoločenského života.

04/06/2019
CSP 2019 logo
Press Release
Reference number: 
28/2019

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) vyhlasuje súťaž o Cenu pre občiansku spoločnosť za rok 2019, ktorej témou je Viac žien v európskej spoločnosti a hospodárstve. Ocenia sa ňou inovatívne iniciatívy a projekty, ktorých zámerom je bojovať za rovnaké príležitosti žien a mužov a rovnaké zaobchádzanie s nimi vo všetkých sférach hospodárskeho a sociálneho života.