Potravinová udržateľnosť

This page is also available in:

Potraviny sú základom nášho života a neoddeliteľnou súčasťou európskej kultúry. Avšak to, aké potraviny konzumujeme, akým spôsobom ich vyrábame a ako nimi plytváme, má veľký vplyv na ľudské zdravie, prírodné zdroje a spoločnosť ako celok:

 • Občania – a najmä deti – čoraz viac trpia nadváhou a obezitou v dôsledku nezdravého stravovania.
 • Poľnohospodári a pracovníci nedostávajú za svoje výrobky spravodlivú cenu.
 • V celom potravinovom reťazci sa zničí alebo vyhodí jedna tretina potravín.
 • Dopláca na to životné prostredie, keďže výroba a spotreba potravín majú dramatické dôsledky, pokiaľ ide o zmenu klímy, stratu biodiverzity, znečistenie ovzdušia a vody, degradáciu pôdy atď.

Kríza COVID-19 bola varovným signálom, že nastal čas na zmenu. Ukázala nám, že skutočnosť, že sa potraviny dostávajú „z farmy na stôl“, nemožno považovať za samozrejmosť, a odhalila vzájomnú prepojenosť subjektov a činností v poľnohospodárstve a celom potravinovom systéme. V celom odvetví poľnohospodárstva a potravinárstva sú viac než kedykoľvek predtým potrebné spravodlivé, inkluzívne a udržateľné dodávateľské reťazce efektívne využívajúce zdroje, aby mali z neho rovnaký prospech občania, poľnohospodári, pracovníci aj podniky.

EHSV sa už roky intenzívne zasadzuje za udržateľnú a komplexnú potravinovú politiku. Takýto integrovaný a systémový prístup je nevyhnutný na to, aby sa vyriešilo množstvo vzájomne prepojených výziev, ktorým čelia potravinové systémy, aby sa zaručila hospodárska, environmentálna a sociálno-kultúrna udržateľnosť, zaistila integrácia a koherentnosť vo všetkých oblastiach politiky (ako je poľnohospodárstvo, životné prostredie, zdravie, vzdelávanie, obchod, hospodárstvo, technológie atď.) a podporila spolupráca všetkých úrovní verejnej správy.

 • Adopted on 14/11/2012
  Referenčné dokumenty
  INT/649-EESC-2012-1765
  Civil Society Organisations - GR III
  France
  Plenary session number
  484
  -
 • Adopted on 11/07/2012
  Referenčné dokumenty
  NAT/560-EESC-2012-1596
  Civil Society Organisations - GR III
  Latvia
  Plenary session number
  482
  -
 • Adopted on 11/07/2012
  Referenčné dokumenty
  NAT/541-EESC-2012-1593
  Civil Society Organisations - GR III
  Spain
  Plenary session number
  482
  -
 • Adopted on 23/05/2012
  Referenčné dokumenty
  NAT/563-EESC-2012-01-01-1312
  Plenary session number
  481
  -
 • Adopted on 23/05/2012
  Referenčné dokumenty
  NAT/559-EESC-2012-01-01-1310
  Plenary session number
  481
  -
 • Adopted on 28/03/2012
  Referenčné dokumenty
  NAT/551-EESC-2012-01-01-834
  Plenary session number
  479
  -
 • Adopted on 18/01/2012
  Referenčné dokumenty
  NAT/513-EESC-2012-01-01-149
  Workers - GR II
  Netherlands
  Plenary session number
  477
  -
  In December 2010 the Committee adopted an opinion on the cultivation of GMO's in the EU, CESE 1623/2010 (NAT/480). The opinion was of a predominantly legal character. Nevertheless, it concerns an issue which is extremely complex in nature, and on which many different opinions exist between Member States. A long series of amendments were tabled on the draft opinion both in the Section and the Plenary. Furthermore, given the fact that the file is currently at the centre of discussion between EU institutions and that a total review of the EU legislative framework for GMO's is foreseen in 2012, the Committee may have to take a position again next year. Therefore, the requesting body is of the opinion that the issue of GMO's merits a supplementary opinion to explore the state of affairs in biotechnology and shed some light on the more technical questions of its application.
 • Adopted on 07/12/2011
  Referenčné dokumenty
  NAT/527-EESC-2011-01-01-1861
  Employers - GR I
  Spain
  Plenary session number
  476
  -
 • Adopted on 07/12/2011
  Referenčné dokumenty
  NAT/525-EESC-2011-1859
  Civil Society Organisations - GR III
  Bulgaria
  Plenary session number
  476
  -
 • Adopted on 26/10/2011
  Referenčné dokumenty
  NAT/518-EESC-2011-01-01-1604
  Employers - GR I
  United Kingdom
  Plenary session number
  475
  -