Potravinová udržateľnosť

This page is also available in:

Potraviny sú základom nášho života a neoddeliteľnou súčasťou európskej kultúry. Avšak to, aké potraviny konzumujeme, akým spôsobom ich vyrábame a ako nimi plytváme, má veľký vplyv na ľudské zdravie, prírodné zdroje a spoločnosť ako celok:

 • Občania – a najmä deti – čoraz viac trpia nadváhou a obezitou v dôsledku nezdravého stravovania.
 • Poľnohospodári a pracovníci nedostávajú za svoje výrobky spravodlivú cenu.
 • V celom potravinovom reťazci sa zničí alebo vyhodí jedna tretina potravín.
 • Dopláca na to životné prostredie, keďže výroba a spotreba potravín majú dramatické dôsledky, pokiaľ ide o zmenu klímy, stratu biodiverzity, znečistenie ovzdušia a vody, degradáciu pôdy atď.

Kríza COVID-19 bola varovným signálom, že nastal čas na zmenu. Ukázala nám, že skutočnosť, že sa potraviny dostávajú „z farmy na stôl“, nemožno považovať za samozrejmosť, a odhalila vzájomnú prepojenosť subjektov a činností v poľnohospodárstve a celom potravinovom systéme. V celom odvetví poľnohospodárstva a potravinárstva sú viac než kedykoľvek predtým potrebné spravodlivé, inkluzívne a udržateľné dodávateľské reťazce efektívne využívajúce zdroje, aby mali z neho rovnaký prospech občania, poľnohospodári, pracovníci aj podniky.

EHSV sa už roky intenzívne zasadzuje za udržateľnú a komplexnú potravinovú politiku. Takýto integrovaný a systémový prístup je nevyhnutný na to, aby sa vyriešilo množstvo vzájomne prepojených výziev, ktorým čelia potravinové systémy, aby sa zaručila hospodárska, environmentálna a sociálno-kultúrna udržateľnosť, zaistila integrácia a koherentnosť vo všetkých oblastiach politiky (ako je poľnohospodárstvo, životné prostredie, zdravie, vzdelávanie, obchod, hospodárstvo, technológie atď.) a podporila spolupráca všetkých úrovní verejnej správy.

 • Adopted on 04/06/2014
  Referenčné dokumenty
  NAT/645-EESC-2014-01-01-2896
  Plenary session number
  499
  -

  Opinion on the Proposal for a Directive on the approximation of the laws of the Member States relating to caseins and caseinates intended for human consumption and repealing Council Directive 83/417/EEC

   

   

 • Adopted on 01/04/2014
  Referenčné dokumenty
  NAT/635-EESC-2014-01-01-933
  Employers - GR I
  Spain
  Plenary session number
  498
  -

   

   

 • Adopted on 01/04/2014
  Referenčné dokumenty
  NAT/625-EESC-2014-01-01-10
  Employers - GR I
  Slovakia
  Plenary session number
  498
  -

   

   

 • Adopted on 16/10/2013
  Referenčné dokumenty
  NAT/621-EESC-2013-01-01-6207
  Plenary session number
  493
  -
 • Adopted on 16/10/2013
  Referenčné dokumenty
  NAT/611-EESC-2013-01-01-4014
  Employers - GR I
  Spain
  Plenary session number
  493
  -
 • Adopted on 18/09/2013
  Referenčné dokumenty
  NAT/595-EESC-2013-01-01-2634
  Workers - GR II
  Italy
  Plenary session number
  492
  -
  There is a global increase in demand for bioenergy. This is a positive development if managed sustainably. It can contribute to several policy objectives such as agricultural and rural development, climate change mitigation and better energy access and security [...] The opinion aim to look into options for promoting sustainable production of "food and fuel", and particularly how civil society can contribute. What does the EU biofuel policy mean for European and global food security? What regulatory frameworks are necessary to make it sustainable? What support for implementation is needed? How can the competition of land-use be better managed?
 • Adopted on 18/09/2013
  Referenčné dokumenty
  INT/705-EESC-2013-4753
  Civil Society Organisations - GR III
  Spain
  Plenary session number
  492
  -
 • Adopted on 11/07/2013
  Referenčné dokumenty
  INT/683-EESC-2013-01-01-1697
  Employers - GR I
  Slovakia
  Plenary session number
  491
  -
 • Adopted on 10/07/2013
  Referenčné dokumenty
  NAT/599-EESC-2013-3028
  Civil Society Organisations - GR III
  Lithuania
  Plenary session number
  491
  -
 • Adopted on 14/11/2012
  Referenčné dokumenty
  NAT/580-EESC-0000-01-01-2304
  Plenary session number
  484
  -
  Opinion of the European Economic and Social Committee on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 2001/110/EC relating to honey