Potravinová udržateľnosť

This page is also available in

Potraviny sú základom nášho života a neoddeliteľnou súčasťou európskej kultúry. Avšak to, aké potraviny konzumujeme, akým spôsobom ich vyrábame a ako nimi plytváme, má veľký vplyv na ľudské zdravie, prírodné zdroje a spoločnosť ako celok:

  • Občania – a najmä deti – čoraz viac trpia nadváhou a obezitou v dôsledku nezdravého stravovania.
  • Poľnohospodári a pracovníci nedostávajú za svoje výrobky spravodlivú cenu.
  • V celom potravinovom reťazci sa zničí alebo vyhodí jedna tretina potravín.
  • Dopláca na to životné prostredie, keďže výroba a spotreba potravín majú dramatické dôsledky, pokiaľ ide o zmenu klímy, stratu biodiverzity, znečistenie ovzdušia a vody, degradáciu pôdy atď.

Kríza COVID-19 bola varovným signálom, že nastal čas na zmenu. Ukázala nám, že skutočnosť, že sa potraviny dostávajú „z farmy na stôl“, nemožno považovať za samozrejmosť, a odhalila vzájomnú prepojenosť subjektov a činností v poľnohospodárstve a celom potravinovom systéme. V celom odvetví poľnohospodárstva a potravinárstva sú viac než kedykoľvek predtým potrebné spravodlivé, inkluzívne a udržateľné dodávateľské reťazce efektívne využívajúce zdroje, aby mali z neho rovnaký prospech občania, poľnohospodári, pracovníci aj podniky.

EHSV sa už roky intenzívne zasadzuje za udržateľnú a komplexnú potravinovú politiku. Takýto integrovaný a systémový prístup je nevyhnutný na to, aby sa vyriešilo množstvo vzájomne prepojených výziev, ktorým čelia potravinové systémy, aby sa zaručila hospodárska, environmentálna a sociálno-kultúrna udržateľnosť, zaistila integrácia a koherentnosť vo všetkých oblastiach politiky (ako je poľnohospodárstvo, životné prostredie, zdravie, vzdelávanie, obchod, hospodárstvo, technológie atď.) a podporila spolupráca všetkých úrovní verejnej správy.

Displaying 1 - 10 of 56

Pages

Opinion
Prijaté on 13/07/2023
Referenčné dokumenty: 
NAT/891-EESC-2023
Plenárne zasadnutie: 
580 -
Jul 12, 2023 Jul 13, 2023

Stanovisko EHSV: Sustainable water management and climate emergency: circular and other solutions for the EU agri-food system in a future "Blue Deal"

Opinion
Prijaté on 13/07/2023
Referenčné dokumenty: 
NAT/890-EESC-2023
Plenárne zasadnutie: 
580 -
Jul 12, 2023 Jul 13, 2023

This exploratory opinion will be an opportunity to follow up on the EESC work on sustainable food systems, address the causes of obesity as the social determinant of health and provide recommendations for promoting healthier and sustainable diets, healthy lifestyle habits and protection of vulnerable children to feed into the work of the Spanish presidency.

Stanovisko EHSV: Measures to reduce child obesity

Opinion
Prijaté on 12/07/2023
Referenčné dokumenty: 
NAT/849-EESC-2023
Plenárne zasadnutie: 
580 -
Jul 12, 2023 Jul 13, 2023

EESC opinion: Action plan to conserve fisheries resources and protect marine ecosystems

Stanovisko EHSV: Action plan to conserve fisheries resources and protect marine ecosystems

Opinion
Prijaté on 14/06/2023
Referenčné dokumenty: 
NAT/892-EESC-2023
Plenárne zasadnutie: 
579 -
Jun 14, 2023 Jun 15, 2023

Stanovisko EHSV: Towards a European Food Policy Council as a new governance model in the future EU Framework on Sustainable Food Systems

Opinion
Prijaté on 14/12/2022
Referenčné dokumenty: 
NAT/873-EESC-2022
Plenárne zasadnutie: 
574 -
Dec 14, 2022 Dec 15, 2022

Considering the extent of the food security crisis and the urgency to address the issue of excessive commodity speculation, the aim of this own-initiative opinion is to analyse the current situation in more detail; gather experts' views on the impacts of commodity speculation on food price increases and food security worldwide; and provide civil society's recommendations on policy measures that are needed to address excessive price speculation and increase market transparency.

Stanovisko EHSV: Food price crisis: the role of speculation and concrete proposals for action in the aftermath of the Ukraine war

Pages