Európsky hospodársky priestor

This page is also available in

Európsky hospodársky priestor (EHP) združuje členské štáty EÚ a tri štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) na vnútornom trhu, ktorý sa riadi rovnakými základnými pravidlami. Cieľom týchto pravidiel je umožniť voľný pohyb tovaru, služieb, kapitálu a osôb v celom EHP v otvorenom a konkurenčnom prostredí. Dohoda o Európskom hospodárskom priestore nadobudla platnosť 1. januára 1994.

Poradný výbor Európsky hospodársky priestor (PV EHP) je súčasťou dohody o EHP (článok 96) a bol zriadený v roku 1994, keď dohoda vstúpila do platnosti.

Displaying 1 - 1 of 1
24/05/2019
Press Release
Reference number: 
27/2019

The 25th anniversary of the European Economic Area (EEA) Agreement, in force since 1994, was the main topic of the EEA Consultative Committee meeting that took place on 23 and 24 May. This committee, which represents employers, workers and other civil society players of EEA member states, insisted on the importance of completing the internal market and taking into account its social dimension.