Európsky hospodársky priestor

This page is also available in

Európsky hospodársky priestor (EHP) združuje členské štáty EÚ a tri štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) na vnútornom trhu, ktorý sa riadi rovnakými základnými pravidlami. Cieľom týchto pravidiel je umožniť voľný pohyb tovaru, služieb, kapitálu a osôb v celom EHP v otvorenom a konkurenčnom prostredí. Dohoda o Európskom hospodárskom priestore nadobudla platnosť 1. januára 1994.

Poradný výbor Európsky hospodársky priestor (PV EHP) je súčasťou dohody o EHP (článok 96) a bol zriadený v roku 1994, keď dohoda vstúpila do platnosti.

Displaying 1 - 7 of 7
25/09/2020
News

The European Economic Area Consultative Committee (EEA CC) held on 18 September 2020 its 28th annual meeting to discuss two resolutions linked to the implementation of the Green Deal initiative and the EU’s New Industrial Strategy. The members of the EEA CC, which represents employers, workers, and other civil society players of EEA member states, agreed on the need to extend the Green Deal to the entire EEA to achieve a more sustainable single market.

22/07/2019
News

At its plenary session in July, the European Economic and Social Committee presented proposals for the economic agenda of the upcoming legislative period (2019-2024) and recommended that they should form the basis of a new European economic strategy. The Committee's proposals seek to develop more resilient and sustainable EU economic policies within an improved governance framework for the Economic and Monetary Union.

08/04/2019
News

The euro ranks second in the world as a reserve currency and as a currency used for fixed income securities issues and international trade transactions. However, its use internationally has yet to return to levels before the financial crisis, and its future role in the international monetary system is tied to the economic prospects of the euro area.