Sekcia pre jednotný trh, výrobu a spotrebu (INT)

Sekcia pre jednotný trh, výrobu a spotrebu (INT) sa zameriava na rôznorodé oblasti politiky, ktoré súvisia s priemyslom, hospodárskou súťažou, službami, malými a strednými podnikmi (MSP) a podnikmi sociálneho hospodárstva a digitálnym hospodárstvom a digitálnou spoločnosťou. Okrem toho prerokúva a prijíma stanoviská o výskume a inovácii, ochrane spotrebiteľa, nových hospodárskych trendoch, akým je obehové hospodárstvo (sekcia sa výrazne zapája do Európskej platformy pre obehové hospodárstvo – ECESP), a o politike jednotného trhu vo všeobecnosti.

Otázky, ktoré sú pre jednotný trh obzvlášť dôležité, sú predmetom verejných vypočutí, ktoré sekcia organizuje, aby spoznala názory čo najširšieho spektra organizácií občianskej spoločnosti. Od roku 1999 je tiež organizátorom jedného z hlavných podujatí výboru, ktoré nesie názov Európsky deň spotrebiteľov.

V rámci sekcie pôsobí aj Stredisko pre monitorovanie digitálnej transformácie a jednotného trh (SMDTJT), ktoré sleduje vývoj na digitálnom jednotnom trhu a navrhuje spôsoby, ako odstrániť prekážky alebo dosiahnuť zlepšenia.

Downloads

INT Section priorities 2023-2025
INT Section - contributions to EU policies
End of mandate 2020-2023 – Alain Coheur, INT Section president
Activity report 2020-2023 – Louise Grabo, President of the Observatory of the Digital Transition and the Single Market