Skupina Základné práva a právny štát

This page is also available in

Skupina Základné práva a právny štát (FRRL) je horizontálny orgán v rámci EHSV, ktorého úlohou je poskytovať fórum pre európske organizácie občianskej spoločnosti, aby sa stretli a podelili o svoje hodnotenia stavu základných práv, demokracie a právneho štátu v členských štátoch.

Skupina sa vo svojej práci zameriava na témy a nie na jednotlivé krajiny. Jej cieľom je podpora dodržiavania európskych hodnôt uvedených v článku 2 ZEÚ, Charte základných práv, ako aj v kontrolnom zozname týkajúcom sa právneho štátu, ktorý vypracovala Benátska komisia Rady Európy. Cieľom skupiny je riešiť kolektívne aj individuálne práva a so zreteľom na mandát EHSV tiež venovať pozornosť hospodárskym a sociálnym právam. Tieto práva sú neoddeliteľné od občianskych a politických práv a vyžadujú si osobitnú strategickú pozornosť.

Skupina bola zriadená v januári 2018.