Monitorovací výbor EÚ – Rusko

This page is also available in

Od februára 2011 EHSV monitoruje vzťahy s ruskou občianskou spoločnosťou prostredníctvom monitorovacieho výboru EÚ – Rusko, ktorý bol zriadený s cieľom rozvíjať a udržiavať vzťahy s ruskou občianskou spoločnosťou a posilňovať príspevok občianskej spoločnosti k vzťahom medzi EÚ a Ruskom.

Podpora medziľudských kontaktov je jednou z piatich hlavných zásad pre vzťahy medzi EÚ a Ruskom, na ktorých sa v marci 2016 dohodli ministri zahraničných vecí EÚ a Federica Mogherini, vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. EHSV odvtedy obnovil kontakty s občianskou komorou Ruskej federácie, jeho oficiálnym ruským partnerom, a naďalej spolupracuje s fórom občianskej spoločnosti EÚ – Rusko prostredníctvom každoročných spoločných seminárov a iných činností.